Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. 20200626-staatssecretaris-van-ark.jpg

  Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

  26 juni 2020 om 23:01 Lobby

  In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vraag of gemeenten goed voorgesorteerd staan voor de verwachte golf hulpvragen van mensen met schulden. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg met staatssecretaris Van Ark.

 2. Beeldmerk NVVK

  Ministeries kondigen ‘stappen’ aan inzake aansluiting minnelijke en wettelijke schuldhulp

  17 juni 2020 om 10:05 Lobby

  De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Rechtsbescherming komen deze zomer met een brief “over de stappen die we nemen om de aansluiting tussen de gemeentelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering te verbeteren.

 3. 20200612-rapport-ombudsman.png

  Minnelijke schuldhulpverlening gebaat bij goed functionerende Wsnp

  12 juni 2020 om 15:30 LobbyWsnp

  Mensen met schulden worden in Nederland eerst geholpen door hun gemeente. Als dat minnelijke traject ontoereikend blijkt, is er de Wsnp. Die beleidskeuze is goed, want de Wsnp is bepaald niet voor iedereen de beste oplossing.