Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. Beeldmerk NVVK

  Renteverlaging kredieten: prima, maar compensatie Kredietbanken is onvermijdelijk

  5 juni 2020 om 11:28 LobbySociale Kredietverlening

  Minister Hoekstra (Financiën) wil de maximaal toegestane rente op kredieten tijdelijk verlagen. We steunen zijn voornemen, maar wijzen erop dat het ertoe kan leiden dat hulpvragers uiteindelijk meer moeten gaan betalen voor een saneringskrediet. Dat kan alleen voorkomen worden met een compensatieregeling voor Kredietbanken.

 2. Beeldmerk NVVK

  Verbazing bij NVVK over communicatiekeuze Belastingdienst

  27 mei 2020 om 11:47 Lobby

  De NVVK verbaast zich over de keuze van de Belastingdienst om 10.000 toeslagouders een ambtelijke brief te sturen met verwijzing naar een telefoonnummer en een reactieformulier. De ouders moeten erop reageren om daadwerkelijk compensatie te krijgen voor de handelwijze van de dienst.

 3. nvvk-beeld-ilona-met-collega-voedselbank.jpg

  ‘Landelijk actieplan nodig voor breed schuldenoffensief’

  18 mei 2020 om 21:16 Lobby

  Vroegtijdige hulp kan verergering van financiële en sociale problematiek voorkomen, schrijft een werkgroep die zich boog over de sociale impact van de coronacrisis. Zij pleit voor onderzoek naar verruiming van het kwijtscheldingsbeleid en de start van een breed schuldenoffensief.