Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby - pagina 3

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. Slot op toetsenbord, foto Fly-D, unsplash.jpg

  Gemeenten starten pilots via e-herkenning

  'Doorbraak in toegang Digid-omgeving'

  13 oktober 2021 om 13:19 LobbyBeschermingsbewindWetgeving

  Wie voor een hulpvrager iets wil regelen waarbij de Digid van de betrokkene nodig is, moet òf telkens een machtiging regelen òf een strafbare handeling plegen door met de inloggegevens van de betrokkene aan de slag te gaan. Daar komt nu hopelijk binnen een jaar een einde aan. Waarbij aangetekend moet worden dat een oplossing voor dit probleem al vaker werd aangekondigd, maar tot nu toe nog niet tot stand gekomen is.

 2. ZELF cover.jpg

  Wethouder Michiel Grauss in het oktobernummer van ZELF

  “De overheid wordt niet vertrouwd, en dat begrijp ik ook”

  11 oktober 2021 om 19:07 LobbyFinanciële begeleiding

  Hij is de enige fulltime wethouder Armoede en Schulden in Nederland. Zijn convenant met bewindvoerders, dat hen activeert om cliënten sneller schuldhulp te laten krijgen, riep verzet op. Inmiddels krijgt het ook bijval. Michiel Grauss is een bestuurder die graag leert van critici, maar die als het moet ook stevig uithaalt. “Ik word venijnig als je deel van het probleem bent en niet van de oplossing.”

 3. Miljoenennota 2022.jpg

  Schuldhulpverlening en financiële begeleiding: meer mensen sneller helpen loont

  Geef vertrouwen aan burgers met financiële problemen

  21 september 2021 om 17:23 Lobby

  Vandaag was het Prinsjesdag. De Koning vraagt in zijn Troonrede aandacht voor kwetsbare groepen, die hard zijn getroffen. En belooft voortzetting van aandacht voor eenzaamheid, aanpak van schulden en kansenongelijkheid. We zijn blij met het ingezette beleid. Maar we zien dat er meer moet gebeuren.