Overslaan en naar de inhoud gaan

Lobby

De NVVK is enerzijds een vereniging voor de aangesloten leden, maar functioneert anderzijds ook als brancheorganisatie. We zetten ons ervoor in om de belangen van financiële hulpverleners lokaal en landelijk te behartigen. We voorzien wetsvoorstellen die ons werk raken van commentaar via consultatierondes. Wanneer ministeries onze inbreng vragen namens de branche, reageren onze beleidsadviseurs daar op. Ook als er praktische oplossingen gevraagd worden voor landelijke uitvoeringsproblemen zitten we vaak aan tafel.

In de aanloop naar Kamerdebatten of commissievergaderingen voorzien we Kamerleden van relevante informatie over onderwerpen die op dat moment spelen. Landelijke en regionale media vragen ons regelmatig om ontwikkelingen op het gebied van schulden te duiden. 

Op die manier behartigen we de belangen van onze leden en van de branche van financiële hulpverleners. We merken dat de mening van de NVVK gewicht heeft, en daarom laten we ons ook regelmatig horen als ontwikkelingen om commentaar vanuit de praktijk vragen. Dat doen we ook pro-actief. Zo zorgen we ervoor dat financiële hulpverlening zich kan ontwikkelen, in het belang van hulpvragers en schuldeisers.

Uit de lobby

 1. Webinar Annie-Spratt-Unsplash.jpg

  Reactie NVVK op wetsvoorstel Proactieve dienstverlening SZW

  ‘Laat externe financiële hulpverleners toe tot Suwinet’

  6 april 2024 om 10:49 LobbyWetgeving

  Het kabinet wil het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen tegengaan. Daarvoor is de wet 'Proactieve dienstverlening SZW' in de maak. In onze consultatiereactie op de wet vragen we aandacht voor financiële hulpverleners die op basis van uitbesteding voor een gemeente werken. Zij moeten voor dit doel ook toegang krijgen tot het bijbehorende systeem Suwinet.

 2. Werkbezoek Den Haag.jpeg

  Kamerleden CDA en Groenlinks/PvdA op werkbezoek

  'Meer armoedebestrijding, minder GGZ'

  25 maart 2024 om 21:31 LobbyPreventie

  De landelijke Armoedecoalitie ontving de Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Mohamed Mohandis (GL/PvdA) in de Haagse Laakwijk, waar de mensen bijna 10 jaar korter leven dan elders. ‘Veel werkenden hier komen niet rond’, vertelde opbouwwerker Linda Klee.

 3. nvvk-beeld-ilona-met-klant-aan-tafel.jpg

  Inzet: betere samenwerking, eerlijke beloning

  NVVK schuift aan bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over beschermingsbewind

  18 maart 2024 om 11:12 LobbyBeschermingsbewind

  Zowel gemeenten als bewindvoerders hebben te weinig middelen om mensen in bewind structureel uit de schulden te helpen. Er is regelgeving die hindert en van eerlijke beprijzing is geen sprake. Deze observaties brengen we in tijdens een rondetafelgesprek op donderdag 21 maart in de Tweede Kamer.