Organisatie

De NVVK is een vereniging, waarin de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan is. De ALV benoemt op voordracht van het Bestuur de voorzitter van de vereniging. NVVK-leden zijn kredietbanken, gemeenten en particuliere organisaties voor schuldhulpverlening en/of voor bewindvoering (Wsnp en beschermingsbewind).

De NVVK-leden kunnen binnen de vereniging participeren in Innovatieteams, Kernteams en Communities.

  • Innovatieteams houden zich bezig met de uitvoering van (een onderdeel van) een strategische doelstelling die in het kader van de visie is geformuleerd. Het zijn meestal kortdurende, ad hoc, trajecten waarin een concrete bijdrage aan de strategische doelstelling wordt uitgewerkt. Innovatieteams worden op basis van expertise samengesteld, waardoor de samenstelling per onderwerp wisselt.
  • Kernteams zorgen voor de borging van de bestaande pijlers van de NVVK, zoals Gedragscodes & modules, kwaliteit en convenanten en zijn daarmee structureel van aard. Kernteams richten zich op de continuïteit van bestaand beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk en zorgen daarnaast voor borging van de innovaties en verbeteringen in bestaand beleid.
  • Communities zorgen voor verbondenheid tussen de NVVK-leden. De NVVK-leden kunnen in communities elkaar opzoeken, op basis van bijvoorbeeld thema, regio of functie, om kennis en ervaringen met elkaar te delen; digitaal via het community platform NVVK-web en fysiek via bijeenkomsten.

Naar boven