Lobby

Naar een betere aanpak van schulden en armoede

De NVVK voert lobby voor een effectievere aanpak van armoede en schulden. Gemeenten hebben goede randvoorwaarden nodig van het Rijk. Daarom vragen wij om obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Lees het pamflet dat de VNG, Divosa, de  NVVK en de MOgroep samen schreven.
.

 

Nieuwsberichten Lobby

Minister Dekker: 'Wsnp zie ik niet als onaantrekkelijk, wel als laatste redmiddel'

Wsnp-plaatje.pngwoensdag 22 juli 2020 Een hulpverleningstraject met de mogelijkheid een minnelijke regeling te treffen met schuldeisers biedt meer mogelijkheden tot maatwerk, schrijft minister Dekker aan de Tweede Kamer. Daarom blijft... lees verder

Oproep aan gemeenten: begroot extra financiële hulp

Marco 2.pngdinsdag 21 juli 2020 In de zomer werken veel gemeentebesturen aan hun begroting voor 2021. De NVVK heeft alle 355 gemeenten daarom een brief gestuurd met de oproep ruimte vrij te maken voor extra financiële hulp. “Na ... lees verder

Schulden los je op met een inkomen - maar hoe kom je daaraan?

Schermafdruk 2020-07-17 10.21.54.pngvrijdag 17 juli 2020 Nederland Kansrijk is een brede beweging van organisaties en mensen die zich vol vuur inzetten voor een kansrijke arbeidsmarkt. Zij pleiten voor een arbeidsmarkt zonder tweedeling, onderscheid en ... lees verder

‘Cliënt met beperking vraagt specialistische aandacht'

Schermafdruk 2020-07-06 19.03.01.pngmaandag 06 juli 2020 Beschermingsbewind voor cliënten met een beperking blijkt een vak apart, merken beleidsmedewerkers Ellen Hennekens en Irene Koole tijdens hun bezoek aan NVVK-lid Mijn Geld en Zo. Kort na elkaar ... lees verder

Kamer: maak anoniem gesprek over financiële zorgen mogelijk

Anoniem.jpegdonderdag 02 juli 2020 Tijdens het periodieke Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Armoede- en schuldenbeleid dienden Kamerleden meerdere moties in. Hieronder een overzicht met onze reactie. Anoniem hulp vragen ... lees verder

"Door scherpere inkomensdaling is coronacrisis onvergelijkbaar"

Geert van Dijk kopie vierkant.jpegwoensdag 01 juli 2020 Het uur van de waarheid breekt aan. Door de coronacrisis hebben minstens 400.000 huishoudens te maken met een scherpe daling van inkomsten. Schuldeisers laten coulance zien, maar uitstel van ... lees verder

Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

Schermafdruk 2020-06-26 23.00.36.pngvrijdag 26 juni 2020 In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vraag of gemeenten goed voorgesorteerd staan voor de verwachte golf hulpvragen van mensen met schulden. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg met ... lees verder

Ministeries kondigen ‘stappen’ aan inzake aansluiting minnelijke en wettelijke schuldhulp

Schermafdruk 2020-06-17 10.05.20.pngwoensdag 17 juni 2020 De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Rechtsbescherming komen deze zomer met een brief “over de stappen die we nemen om de aansluiting tussen de gemeentelijke ... lees verder

Minnelijke schuldhulpverlening gebaat bij goed functionerende Wsnp

Schermafdruk 2020-06-12 15.39.43.pngvrijdag 12 juni 2020 Mensen met schulden worden in Nederland eerst geholpen door hun gemeente. Als dat minnelijke traject ontoereikend blijkt, is er de Wsnp. Die beleidskeuze is goed, want de Wsnp is bepaald niet voor... lees verder

Coronacrisis onderstreept belang breed schuldenoffensief

Schouders Eronder 5 in 1 plaatje.pngdinsdag 09 juni 2020 Een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden. Dit probleem wordt vanwege de coronacrisis alleen maar erger. De Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en VNG pleiten ... lees verder
Naar boven