Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Convenant Schakel! – samenwerking met hypotheekverstrekkers 

  In Schakel! zoeken de NVVK en de grootste hypotheekverstrekkers de samenwerking op het moment dat een gezamenlijke klant financiële problemen heeft, ook als er nog géén betalingsachterstanden of restschulden zijn op de hypotheek. Door te kijken naar overwaarde of de huidige hypotheekconstructie wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om vaste lasten te verlagen en schulden aan te pakken.

  lezen
 2. Wanbetalersregeling

  De Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, ook wel bekend als de wanbetalersregeling, maakt deel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wanbetalersregeling kent verschillende fasen. Als de verzekeringnemer niets doet, dan wordt hij bij een achterstand van 6 maandpremies aangemeld bijhet CAK. De verzekeringnemer heeft na de aanmelding de officiële status van wanbetaler.

  lezen
 3. Convenant Zorgverzekeraars Nederland

  Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

  lezen
 4. Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers drinkwater

  Drinkwaterbedrijven mogen klanten die hun waterrekening niet betalen niet zomaar afsluiten. Dat staat in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater die sinds 1 juli 2016 in werking is getreden.

  lezen
 5. Convenant Vewin

  Vewin staat voor Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Vewin behartigt de belangen van haar leden, de 10 Nederlandse waterbedrijven.

  lezen
 6. Convenant Lokale belastingorganisaties

  Lokale belastingsorganisaties heffen en innen belastingen voor verschillende waterschappen en gemeenten. Denk hierbij aan zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

  lezen
 7. Proces van afsluiting en heraansluiting door netbeheerders

  Een energieleverancier kan niet afsluiten. Een energieleverancier kan de overeenkomst beëindigen of niet verlengen, ook in de winterperiode, en een einde leveringsbericht aan de netbeheerder sturen. Het is dan aan de netbeheerder om actie te ondernemen.

  lezen
 8. Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas en Warmteregeling

  Energieleveranciers mogen klanten die hun elektriciteits- en gasrekening niet betalen niet zomaar afsluiten. Dat staat in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en in de Warmteregeling.

  lezen
 9. Convenant Energie-Nederland

  Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Samen vertegenwoordigen zij bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte.

  lezen
 10. Convenant VodafoneZiggo

  VodafoneZiggo is een aanbieder van kabeltelevisie, internet en mobiele telefonie.

  lezen