Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Toeslagen

  De Belastingdienst werkt hard aan het herstel van de misstanden die ontstonden in de zogeheten Toeslagenaffaire. Een aanzienlijke groep ouders die gedupeerd zijn door de affaire heeft (soms mede door het handelen van de Belastingdienst) schulden. Sommigen zitten al in een schuldregeling binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Anderen moeten de stap naar schuldhulp nog zetten.

  lezen
 2. Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

  Op deze pagina brengen we alle informatie bijeen voor verhuurders die willen weten wat het betekent om met vroegsignalering aan de slag te gaan.

  lezen
 3. Handreiking onbeheerde nalatenschappen voor bewindvoerders, mentoren en (vrijwillige) schuldhulpverleners

  De handreiking onbeheerde nalatenschappen voor bewindvoerders, mentoren en (vrijwillige) schuldhulpverleners is gemaakt om je te ondersteunen wanneer je cliënt is overleden en je de erfgenamen niet kent. De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe te handelen en hoe het Rijksvastgoedbedrijf je hierbij kan helpen.

  lezen
 4. Zelfscan Kwaliteitskader NVVK

  Het NVVK Kwaliteitskader is een set betekenisvolle kwaliteitsnormen, die de NVVK vanaf 2021 hanteert als basis voor de periodieke kwaliteitstoetsing van haar leden. Het proces van toetsing op het voldoen aan de normen in het Kwaliteitskader is geregeld in de Certificeringsrichtlijn NVVK. De zelfscan is een hulpmiddel om in kaart te brengen in hoeverre jouw organisatie lijkt te voldoen aan de gestelde normen in het NVVK Kwaliteitskader en waar dat uit blijkt.

  lezen
 5. Saneringskredieten in het kort

  In het document Saneringskredieten in het kort leggen we uit wat saneringskredieten zijn en waarom ze in veel situaties de voorkeur verdienen boven schuldbemiddelingen.

  lezen
 6. Handboek Saneringskrediet

  Met dit handboek willen we beleidsmedewerkers en schuldhulpverleners handvaten bieden om meer saneringskredieten in te zetten als schuldregeling. 

  lezen
 7. Checklist verzoekschrift Wsnp voor schuldhulpverleners

  Een rechter heeft maar kort de tijd om een verzoekschrift Wsnp te beoordelen. Voor de cliënt hangt er veel van af: wel of geen schuldsanering? Met deze checklist zorg je dat de stukken compleet zijn. Ook krijg je tips om de kans te vergroten dat de rechter je aanvraag goedkeurt.

  lezen
 8. Dwangakkoord

  In een verzoekschrift dwangakkoord (art. 287a Fw) licht een schuldenaar toe waarom hij vindt dat één of meerdere schuldeisers moet(en meewerken aan een buitengerechtelijk akkoord.

  lezen
 9. Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  De NVVK heeft in 2012 naar aanleiding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een Leidraad opgesteld. In het najaar 2020 wordt er gewerkt aan de actualisatie van de Leidraad op basis van de wijzigingen van de wet per januari 2021.

  lezen
 10. Verzekeringen

  Het Juridisch Kernteam heeft de notitie verzekeringen zomer 2020 aangepast aan de huidige wetgeving en situatie. In de notitie wordt uitleg gegeven over verschillende verzekeringen.

  lezen