Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

Zoekveld

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH)

  De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) zorgt voor snelle schuldrust bij mensen met schulden. Deurwaarders checken het systeem voor ze op pad gaan om beslag te leggen. 

  lezen
 2. Wie krijgt voorrang bij een vordering?

  Preferentielijst

  De ene vordering is de andere niet; sommige partijen hebben wettelijk voorrang, en daar moet je als schuldhulpverlener geen fouten in maken. Om je te helpen publiceert Bureau Wsnp de Preferentielijst.

  lezen
 3. Convenant Tinka

  Tinka, het voormalige Wehkamp Finance, is een kredietverstrekker met een lange historie. Tinka verzorgt al sinds de jaren 60 de betalingen van Wehkamp en biedt haar financiële diensten sinds 2019 ook aan andere ‘merchants’ aan, zoals BCC en Youfone.

  lezen
 4. De 25 belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

  Msnp, ondernemers en de Belastingdienst: hoe werkt dat?

  Sinds 1 januari 2021 accepteert de Belastingdienst ook schuldregelingen voor ondernemers. Daar organiseerden we in het voorjaar een drukbezochte bijeenkomst over. De belangrijkste vragen over het onderwerp staan hieronder.

  lezen
 5. Module Budgetbeheer

  De module Budgetbeheer beschrijft alle activiteiten om de inkomsten van de klant te beheren en betalingen te doen die zijn vastgelegd in het budgetplan.
  lezen
 6. Module Stabilisatie

  Stabilisatie heeft als doel de inkomsten en uitgaven van de klant in evenwicht te brengen. De stabilisatie van inkomen en uitgaven is een resultaat van werkzaamheden uit het integrale plan van aanpak. Als stabilisatie bereikt is kan een betalingsregeling, herfinanciering of schuldregeling worden opgezet. Een belangrijk tweede doel is om de hulpvrager hierbij schuldenrust te bieden: stresswegnemen en tijd maken voor oplossingen naar een schuldenzorgvrije toekomst.
  lezen
 7. NVVK Notitie

  Regresrecht

  Regelmatig worden door leden vragen gesteld over hoe om te gaan met een toekomstig regresrecht. Vanuit de rechtspraak weten we dat het in ieder geval niet mogelijk is om met succes een rechtsreeks verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling (Wsnp) te doen, om op die wijze de toekomstige regresvordering onder de werking van de schone lei te laten vallen. Doel van deze notitie is om de leden handvatten te geven hoe omgegaan kan worden met het (toekomstige) regresrecht binnen een minnelijke schuldregeling. Daarnaast wordt ingegaan op het punt van verjaring. 

  lezen
 8. Infographic

  De hardheidsclausule

  Klanten die eigenlijk niet voldoen aan de voorwaarden van de Wnsp worden soms toch toegelaten als je een beroep doet op de hardheidsclausule. Dat is mogelijk wanneer er een stabiele verandering in het gedrag is waardoor de oorzaak van de schuldproblematiek is weggenomen.

  lezen
 9. Toeslagen

  De Belastingdienst werkt hard aan het herstel van de misstanden die ontstonden in de zogeheten Toeslagenaffaire. Een aanzienlijke groep ouders die gedupeerd zijn door de affaire heeft (soms mede door het handelen van de Belastingdienst) schulden. Sommigen zitten al in een schuldregeling binnen de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Anderen moeten de stap naar schuldhulp nog zetten.

  lezen
 10. Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

  Op deze pagina brengen we alle informatie bijeen voor verhuurders die willen weten wat het betekent om met vroegsignalering aan de slag te gaan.

  lezen