Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank - pagina 4

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Richtlijn verhuizing klanten

  In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 mei 2012 is een richtlijn vastgesteld hoe om te gaan met cliënten die, na aanmelding bij een NVVK-lid, verhuizen naar een andere gemeente.

  lezen
 2. Eigen woning en schuldregelingen

  De NVVK heeft een notitie opgesteld waarin nader uit wordt gelegd hoe om te gaan met schuldregelingen wanneer de schuldenaar een eigen woning bezit.

  lezen
 3. Samenloop beslag, verrekening en vergelijkbare maatregelen

  Soms komen bij een schuldenaar verschillende incassomaatregelen samen waardoor de schuldenaar dreigt onder de beslagvrije voet uit te komen. Vrijwel alle schuldeisers hebben zich echter te houden aan de beslagvrije voet zoals die van toepassing is op periodieke inkomsten, ook degenen die verrekenen, beslag uitoefenen of direct incasseren.

  lezen
 4. Schuldregeling en huwelijksvermogensrecht

  Help je als schuldhulpverlener of Wsnp-bewindvoerder mensen die na 1 januari 2018 trouwden zonder huwelijkse voorwaarden? Dan moet je voor het verdelen van hun afloscapaciteit een nieuwe berekeningsmethode hanteren. Die nieuwe methode moet je ook toepassen bij mensen die een partnerschap zonder voorwaarden aangingen.

  lezen
 5. Minderjarige kinderen en schuldregeling

  De NVVK krijgt vaak vragen over het spaargeld van minderjarige kinderen terwijl de ouders in een schuldregeling zitten. Ook is niet altijd bekend wie aansprakelijk is voor schulden van kinderen. Werkgroep Juridische Zaken van de NVVK heeft daarom de notitie Minderjarige kinderen en schuldregeling opgesteld. 

  lezen
 6. Schuldregeling en smartengeld

  Een schuldenaar dient zijn vermogen in principe in te brengen in een schuldregeling ten behoeve van de schuldeisers. Dit geldt ook voor smartengeld. De NVVK sluit in het minnelijk traject aan bij de richtlijnen van Recofa.

  lezen
 7. Schuldhulpverlening en overlijden

  In de notitie 'Schuldhulpverlening en overlijden' worden praktische aanwijzingen gegeven voor hoe je in bepaalde situaties kunt handelen, nadat je klant overleden is. 

  lezen
 8. Jongeren met studiefinanciering en schuldhulpverlening

  Hoe om te gaan met schuldhulpverlening aan jongeren met studiefinanciering? Als gevolg van de vele vragen die hierover binnenkwamen bij de NVVK, zijn wij aan de slag gegaan met de notitie Jongeren met studiefinanciering en schuldhulpverlening. Het resultaat is een handreiking vol tips, adviezen en daarnaast antwoorden op de meest gestelde vragen over dit thema.

  lezen
 9. Formats producten schuldhulpverlening

  Op deze pagina vind je een overzicht alle formats aan die te maken hebben met de producten van schuldhulpverlening.

  lezen
 10. Normenoverzicht

  Om het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) te berekenen wordt gebruik gemaakt van het normenoverzicht van de NVVK en het VTLB-rapport van de Werkgroep Rekenmethode VTLB van Recofa. Op deze pagina vind je de laatste versies van de normenoverzichten.

  lezen