Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Alle informatie op en rij met een hoofdrol voor de kennisgeving

  Interactieve routekaart schuldenrust & schuldregeling

  Wat moet je als schuldhulpverlener doen om te zorgen dat iemand met schulden zo snel mogelijk schuldenrust krijgt?  Onze convenanten bieden veel mogelijkheden voor een incassostop. De nieuwe interactieve routekaart schuldenrust & schuldregeling brengt ze overzichtelijk in beeld. Een belangrijk instrument is de kennisgeving

  lezen
 2. Handleiding werken met het NVVK Arrangement

  Werken met het NVVK Arrangement versnelt het regelen van schulden waardoor je meer tijd overhoudt voor begeleiding. Ook schuldeisers zijn enthousiast omdat het regelen van schulden administratief efficiënter verloopt. Lees onze handleiding om meer te weten te komen over het NVVK Arrangement. 

  lezen
 3. Module Nazorg

  Nazorg is een essentieel onderdeel van de schuldhulpverlening met als doel om de klant te ondersteunen bij de start van een schuldenvrij leven, zelfredzaamheid waar mogelijk te bevorderen én terugval waar mogelijk te voorkomen.

  lezen
 4. Beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening

  Werk jij als professional met mensen aan het versterken van hun financiële bestaanszekerheid? Verken dan welke deskundigheid je nu en in de toekomst nodig hebt. Het staat beschreven in de beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening.

  lezen
 5. Convenant Lokale Overheid

  Het convenant Lokale Overheid is de overkoepelende term voor een set convenanten met lokale overheidspartijen of hun vertegenwoordigers.

  lezen
 6. Module Crisisinterventie

  Als er bij een inwoner door schulden een crisissituatie ontstaat (bijvoorbeeld door een woningontruiming of andere bedreigende situatie) zet je Crisisinterventie in om de crisis af te wenden. Crisisinterventie vraagt om snel ingrijpen. Het eerste gesprek vindt plaats binnen 3 werkdagen nadat de inwoner zich aanmeldt of je een signaal van een bedreigende situatie krijgt van een schuldeiser. Binnen 2 weken is de interventie afgerond (bij ondernemers binnen 4 weken).

  lezen
 7. Module Vroegsignalering

  Het doel van vroegsignalering is inwoners met geldzorgen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en actief hulp aan te bieden en zo te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

  lezen
 8. Module Oplossingen

  De module Oplossingen beschrijft in 5 submodules wat de schuldhulpverlener doet om een oplossing te realiseren.

  lezen
 9. Module Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD)

  Het doel van Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) is om de inkomsten en uitgaven van een inwoner in evenwicht te brengen als de schulden (nog) niet duurzaam opgelost kunnen worden.

  lezen
 10. Module Flankerende Hulp

  Flankerende hulp bestaat uit alle vormen van hulp- en dienstverlening die schuldhulpverlening ondersteunen om inwoners financieel zelfredzaam te maken.

  lezen