Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Module Flankerende Hulp

  Flankerende hulp bestaat uit alle vormen van hulp- en dienstverlening die schuldhulpverlening ondersteunen om inwoners financieel zelfredzaam te maken.

  lezen
 2. Module Informatie & Advies

  Het doel van Informatie en Advies is inwoners zelf in staat te stellen een duurzaam financieel evenwicht te bereiken. Het kan een beroep op uitgebreidere vormen van dienstverlening overbodig maken.

  lezen
 3. Module Schuldregeling

  De module Schuldregeling beschrijft hoe een schuldhulpverlener een regeling voor problematische schulden opzet en uitvoert. De schuldhulpverlener hanteert regels om de afloscapaciteit op de juiste manier onder alle schuldeisers te verdelen. De schuldhulpverlener informeert de schuldeisers over het verloop van het traject.

  lezen
 4. Handleiding voor het implementeren en uitvoeren van convenanten

  Wat is er nodig om een convenant te implementeren zodat het echt versnelling en snelle schuldenrust oplevert? Deze korte handleiding van de NVVK geeft tips voor een goede implementatie.

  lezen
 5. Module Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SVHO)

  De module Schuldhulpverlening voor Ondernemers beschrijft het proces om een minnelijke regeling te treffen voor de schuldenlast van een ondernemer.

  lezen
 6. Vergelijkingstool Msnp versus Wsnp

  Bureau Wsnp biedt, in samenwerking met de NVVK, de 'vergelijkingstool' aan, waarmee de kosten en baten van het minnelijk traject vergeleken worden met de kosten en baten van het Wsnp traject.

  lezen
 7. Toelating tot de Wsnp

  Als het iemand met schulden niet lukt om met schuldeisers tot een minnelijke schuldregeling te komen kan hij de rechter om toelating tot een wettelijke regeling voor de schulden vragen. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Om in aanmerking te komen voor de Wsnp moet iemand een verzoekschrift indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  lezen
 8. NVVK Expeditie: meer mensen beter bereiken

  Ons werk kan altijd beter, en daarom organiseren we de NVVK Expeditie. Een speelse en tegelijk serieuze manier om ons werkproces te verbeteren, zodat hulpvragers sneller schuldrust krijgen. De Expeditie gaat er daarnaast voor zorgen dat we de doorlooptijd voor het regelen van schulden bekorten.

  lezen
 9. Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden

  De NVVK en Divosa introduceerden vanaf 2022 de monitor 'Schuldhulpverlening in onzekere tijden'. Iedere drie maanden brengen we deze monitor uit op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten die 90 gemeenten representeren. Zo bieden we het meest actuele overzicht en kunnen we cijfers vergelijken met voorgaande maanden en jaren.

  lezen
 10. Certificeerders

  De NVVK heeft in 2023 een raamovereenkomst met 2 certificerende instellingen gesloten die je kunt inschakelen voor een audit: Kiwa en CIIO.

  lezen