Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Samen met schuldeisers snel schulden regelen

  Collectief schuldregelen is opgenomen in het NVVK Arrangement

  De NVVK sluit voor haar leden convenanten af met schuldeisers. We maken met hen collectieve afspraken zodat voorstellen voor schuldregelingen snel geaccordeerd worden. Collectief schuldregelen stoelt op dezelfde principes.

  lezen
 2. Brievenboek

  In het brievenboek vind je voorbeeldbrieven die verstuurd kunnen worden.

  lezen
 3. Saneringskrediet voor ondernemers

  De NVVK start samen met het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) de pilot 'Saneringskrediet voor ondernemers'. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er is ruimte voor 100 saneringskredieten.

  lezen
 4. Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers elektriciteit en gas en Warmteregeling

  Energieleveranciers mogen klanten die hun elektriciteits-, gas- of warmterekening niet betalen niet zomaar afsluiten. Dat staat in de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas' en in de 'Warmteregeling'.

  lezen
 5. Module Preventie

  Preventie (van geldzorgen) zorgt ervoor dat mensen financieel gezond blijven door het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Het doel is om geldproblemen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

  lezen
 6. NVVK Audit

  De NVVK-audit is aangepast op basis van het herijkte Kwaliteitskader, dat ontwikkelgericht en resultaatgericht werken stimuleert. Daar past een 'waarderende audit' bij, waarin niet de processen centraal staan maar het resultaat voor de hulpvrager.

  lezen
 7. In gesprek met

  'In gesprek met' is intercollegiaal overleg in de vorm van regelmatig contact met een (vaste groep) externe collega’s. Samen praten ze over een zelfgekozen organisatiebreed vraagstuk. Het doel is om van anderen te horen wat werkt en te leren van elkaar.

  lezen
 8. Convenant Aedes

  Het convenant Aedes is een Modelconvenant zoals overeengekomen tussen de NVVK en Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Om van het convenant gebruik te kunnen maken, moet een individuele woningcorporatie zelf aansluiten.

  lezen
 9. Voorgeschreven bewaartermijn varieert

  Dossier gesloten: hoe lang moet je het bewaren?

  Je hulpvrager heeft de schuldregeling succesvol afgesloten. Hoe lang móet je het dossier dan bewaren? En hoe lang mág je het bewaren?

  lezen
 10. NVVK-initiatief helpt je bij lastige dossiers

  Vraagbaak hypotheken: jouw steun in de rug bij hulpvragers met een eigen woning

  Met ingang van december 2022 biedt de NVVK leden de mogelijkheid gebruik te maken van de Vraagbaak hypotheken. 

  lezen