Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Module Budgetcoaching

  De module Budgetcoaching beschrijft wat een budgetcoach doet om een inwoner te helpen de competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een stabiele financiële toekomst.

  lezen
 2. Module Beschermingsbewind

  De module Beschermingsbewind beschrijft het proces van het beschermen van de financiële belangen van een meerderjarige door de inzet van een wettelijke beschermingsmaatregel en de rol van de beschermingsbewindvoerder hierin.

  lezen
 3. Module Budgetbeheer

  De module Budgetbeheer beschrijft alle activiteiten om de inkomsten van de klant te beheren en betalingen te doen die zijn vastgelegd in het budgetplan.
  lezen
 4. Module Stabilisatie

  Stabilisatie heeft als doel de inkomsten en uitgaven van de klant in evenwicht te brengen. De stabilisatie van inkomen en uitgaven is een resultaat van werkzaamheden uit het integrale plan van aanpak. Als stabilisatie bereikt is kan een betalingsregeling, herfinanciering of schuldregeling worden opgezet. Een belangrijk tweede doel is om de hulpvrager hierbij schuldenrust te bieden: stresswegnemen en tijd maken voor oplossingen naar een schuldenzorgvrije toekomst.
  lezen
 5. Module Intake

  De module Intakefase beschrijft het proces na de aanmeldingsfase om de klantsituatie te onderzoeken en voorbereidingen te treffen om de schulden duurzaam op te lossen of te stabiliseren.

  lezen
 6. Module Aanmelding

  De module Aanmelding beschrijft de formele aanmelding, het eerste gesprek en de beslissing over toelating tot de schuldhulpverlening, inclusief het sturen van een beschikking met een plan van aanpak op hoofdlijnen.

  lezen