Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank - pagina 2

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Zo werkt het convenant Lokale Overheid

  Het convenant Lokale Overheid is de overkoepelende term voor een set convenanten tussen de NVVK en lokale overheidspartijen of hun vertegenwoordigers. Met dit convenant regelen we het proces van minnelijke schuldhulpverlening snel en uniform. Alle lokale overheden en uitvoeringsorganisaties kunnen toetreden: gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingheffing of sociale kredietverlening.

  lezen
 2. Module Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SVHO)

  De module Schuldhulpverlening voor Ondernemers beschrijft het proces om een minnelijke regeling te treffen voor de schuldenlast van een ondernemer.

  lezen
 3. Vergelijkingstool Msnp versus Wsnp

  Bureau Wsnp biedt, in samenwerking met de NVVK, de 'vergelijkingstool' aan, waarmee de kosten en baten van het minnelijk traject vergeleken worden met de kosten en baten van het Wsnp traject.

  lezen
 4. Toelating tot de Wsnp

  Als het iemand met schulden niet lukt om met schuldeisers tot een minnelijke schuldregeling te komen kan hij de rechter om toelating tot een wettelijke regeling voor de schulden vragen. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Om in aanmerking te komen voor de Wsnp moet iemand een verzoekschrift indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  lezen
 5. NVVK Expeditie: meer mensen beter bereiken

  Ons werk kan altijd beter, en daarom organiseren we de NVVK Expeditie. Een speelse en tegelijk serieuze manier om ons werkproces te verbeteren, zodat hulpvragers sneller schuldrust krijgen. De Expeditie gaat er daarnaast voor zorgen dat we de doorlooptijd voor het regelen van schulden bekorten.

  lezen
 6. Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd

  Begin april 2020 startte de NVVK samen met Divosa de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor is bedoeld om ons maandelijks een beeld te geven van de financiële hulpvragen die tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen, uit welke doelgroepen ze komen en in hoeverre gemeenten tijd, capaciteit en middelen hebben om hulp te bieden.

  lezen
 7. De NVVK Audit en de certificeerders

  De driejaarlijkse audit van NVVK-leden is aangepast op basis van het nieuwe Kwaliteitskader. De audits worden uitgevoerd door auditoren die werken bij, door de NVVK gecontracteerde, certificerende instellingen. 

  lezen
 8. Notitie Jongeren en schulden

  Voor schuldhulpverleners die met jongeren werken heeft de NVVK haar uitgangspunten opgenomen in een notitie. Deze notitie biedt gemeenten en NVVK-leden handvatten hoe hier mee om te gaan.

  lezen
 9. Alle overeenkomsten met schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders op een rijtje

  Overzicht convenanten

  Op deze pagina vind je een overzicht van alle convenanten die de NVVK sloot voor haar leden.

  lezen
 10. Afspraken Bol.com

  Webwinkel Bol.com is actief in Nederland en België. Het bedrijf werd in 1999 opgericht door het Duitse mediaconcern Bertelsmann AG. Het hoofdkantoor staat in Utrecht. In 2012 werd Bol.com overgenomen door Ahold. Sinds de fusie van Nederlandse Koninklijke Ahold en de Belgische Delhaize Groep, in juli 2016, is Bol.com onderdeel van Ahold Delhaize.

  lezen