Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over financiële hulpverlening. Een deel daarvan is openbaar, een ander deel uitsluitend toegankelijk voor NVVK-leden.

 1. Module Preventie

  Preventie (van geldzorgen) zorgt ervoor dat mensen financieel gezond blijven door het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Het doel is om geldproblemen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

  lezen
 2. Module Nazorg

  Nazorg is een essentieel onderdeel van de schuldhulpverlening met als doel om de klant te ondersteunen bij de start van een schuldenvrij leven, zelfredzaamheid waar mogelijk te bevorderen én terugval waar mogelijk te voorkomen.

  lezen
 3. Module Crisisinterventie

  Als er bij een inwoner door schulden een crisissituatie ontstaat (bijvoorbeeld door een woningontruiming of andere bedreigende situatie) zet je Crisisinterventie in om de crisis af te wenden. Crisisinterventie vraagt om snel ingrijpen. Het eerste gesprek vindt plaats binnen 3 werkdagen nadat de inwoner zich aanmeldt of je een signaal van een bedreigende situatie krijgt van een schuldeiser. Binnen 2 weken is de interventie afgerond (bij ondernemers binnen 4 weken).

  lezen
 4. Module Vroegsignalering

  Het doel van vroegsignalering is inwoners met geldzorgen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en actief hulp aan te bieden en zo te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

  lezen
 5. Module Oplossingen

  De module Oplossingen beschrijft in 4 submodules wat de schuldhulpverlener doet om een oplossing te realiseren.

  lezen
 6. Module Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD)

  Het doel van Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) is om de inkomsten en uitgaven van een inwoner in evenwicht te brengen als de schulden (nog) niet duurzaam opgelost kunnen worden.

  lezen
 7. Module Flankerende Hulp

  Flankerende hulp bestaat uit alle vormen van hulp- en dienstverlening die schuldhulpverlening ondersteunen om inwoners financieel zelfredzaam te maken.

  lezen
 8. Module Informatie & Advies

  Het doel van Informatie en Advies is inwoners zelf in staat te stellen een duurzaam financieel evenwicht te bereiken. Het kan een beroep op uitgebreidere vormen van dienstverlening overbodig maken.

  lezen
 9. Module Schuldregeling

  De module Schuldregeling beschrijft hoe een schuldhulpverlener een regeling voor problematische schulden opzet en uitvoert. De schuldhulpverlener hanteert regels om de afloscapaciteit op de juiste manier onder alle schuldeisers te verdelen. De schuldhulpverlener informeert de schuldeisers over het verloop van het traject.

  lezen
 10. Module Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SVHO)

  De module Schuldhulpverlening voor Ondernemers beschrijft het proces om een minnelijke regeling te treffen voor de schuldenlast van een ondernemer.

  lezen