Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

Op deze pagina brengen we alle informatie bijeen voor verhuurders die willen weten wat het betekent om met vroegsignalering aan de slag te gaan.

Verplicht huurachterstanden melden aan de gemeente

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om betalingsachterstanden van huurders te melden aan de gemeente. De gemeente doet dan een vrijblijvend hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet betalen van huur kan een signaal zijn van financiële problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. Deze werkwijze heet vroegsignalering van schulden en is vastgelegd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. De NVVK ontwikkelde daarom het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden, mede ondersteund door de VNG en Aedes. Ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters (Stichting Kences), Institutionele Beleggers (IVBN) en Particuliere beleggers (Vastgoedbelang) doen daaraan mee. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten. Verhuurders, of een partij waar de incasso-werkzaamheden aan uitbesteed zijn, geven betalingsachterstanden door aan de gemeente waar de huurder woont. Die neemt vervolgens contact op met de betrokkene om hulp aan te bieden en als de hulp wordt geaccepteerd samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK ontwikkelde het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden, mede ondersteund door de VNG en Aedes. Ook de koepelorganisaties van studentenhuisvesters (Stichting Kences), institutionele beleggers (IVBN) en particuliere beleggers (Vastgoedbelang) sloten zich aan.

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten. Als onderdeel van het convenant is een standaard overeenkomst tussen gemeenten en verhuurders vastgesteld. Een dergelijke overeenkomst is noodzakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens.

Alle details over het convenant vind je in de Kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering.

LCV-overeenkomst met gemeente sluiten?

De overeenkomst zoals afgesproken in het Landelijk Convenant Vroegsignalering vind je hier. Wil je als verhuurder, of als partij waar de incasso-werkzaamheden aan uitbesteed zijn, van deze overeenkomst gebruik te maken? Meld je dan aan als signaalpartner. Bij de aanmelding geef je aan met welke gemeenten je een overeenkomst wilt sluiten.

De overeenkomst van het Landelijk Convenant Vroegsignalering is een tekst die voor niet-juristen lastig te lezen is. Daarom hebben we een leeswijzer gemaakt die de overeenkomst toelicht in begrijpelijke taal en met infographics. Download de leeswijzer LCV voor verhuurders (pdf, 415 kB)

Hoe werkt vroegsignalering in de praktijk?

Het proces en de tijdlijn van vroegsignalering door verhuurders zien er als volgt uit:

20201210 Proces en tijdslijn vroegsignalering verhuurders NVVK v 1.0 Definitief.png

Download schema Proces en tijdslijn vroegsignalering verhuurders (pdf, 109 kB)

Wettelijk kader verhuurders

In het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs), artikel 2 is bepaald dat verhuurders signalen over betalingsachterstanden moeten doorgeven aan de relevante gemeente. Toelichting op deze wetgeving is te lezen in de Memorie van Toelichting.

Waar vind ik nog meer informatie?

Meer informatie over het versturen van signalen en signaleringssoftware, de overeenkomst en privacy is te vinden in de veelgestelde vragen verhuurders Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden (pdf, 248 kB).

Aanvullend heeft Platform31 in drie delen een Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden gepubliceerd. In het eerste deel wordt ingegaan op de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten. In het tweede deel staat het delen en uitwisselen van signalen en gegevens centraal. Het derde en tevens laatste onderdeel heeft als thema cliëntbenadering en stress-sensitieve aanpak. Deze handreikingen geven verhuurders inzicht hoe kun je deze processen het best kunt inrichten. Het geeft een overzicht, goede voorbeelden en tips & tricks.

Kennisbank

Jaar

2021

Thema

Vroegsignalering