Het Schuldenknooppunt gaat voor landelijke uitrol

dinsdag 04 juni 2019

In de Algemene Ledenvergadering van 28 mei jl. hebben de NVVK-leden ingestemd met de landelijke uitrol van het Schuldenknooppunt. Voorwaarde is wel een positieve business case.

Het Schuldenknooppunt (eerder ook NVVK-stekker en wereldstekker genoemd) is in de 2018 ontwikkeld door schuldhulpverleners, schuldeisers en betrokken software leveranciers. Innovadis heeft het Schuldenknooppunt gebouwd en eind 2018 opgeleverd. In de eerste helft van 2019 wordt in een Proof-of-Concept-omgeving het Schuldenknooppunt getest door verschillende schuldeisers en schuldhulpverleners.

Het Schuldenknooppunt richt zich op dit moment alleen op gegevensuitwisseling die nodig is om een schuldregeling tot stand te brengen. Daarvoor zijn de volgende berichten opgesteld en die worden uitgewisseld:

  • Verzoek saldo-opgave + antwoord schuldeiser
  • Schuldregelingsvoorstel + antwoord schuldeiser
  • (Niet) geslaagde schuldregeling

De uitwisseling van gegevens vindt bij voorkeur plaats tussen de systemen van schuldhulpverlening en de systemen van schuldeisers (system-to-system). Maar omdat niet alle organisaties hiertoe in staat zijn, is er ook een webportal ontwikkeld waar via een webinterface en/of via een up- en downloadfunctie ook gegevens kunnen worden uitgewisseld via het Schuldenknooppunt.

Het Schuldenknooppunt heeft de ambitie om het berichtenverkeer uit te breiden naar bijvoorbeeld het berichtenverkeer dat voor vroegsignalering tussen schuldhulpverleners en schuldeisers plaatsvindt.

Tegelijkertijd werkt de NVVK op dit moment in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de keten, zoals gemeenten en schuldeisers, aan de governance en de business case voor het Schuldenknooppunt. Zodra daar een gedragen en positief beeld is ontstaan, kan de volgende stap gezet worden: landelijke uitrol in een productie-omgeving.

Op korte termijn is het voornemen om in ieder geval met de volgende partijen te werken aan een gedragen business case die kan zorgen voor de landelijke uitrol van het Schuldenknooppunt. Daar hoort ook een governance-structuur bij.

  • KBvG (Gerechtsdeurwaarders)
  • LVLB (Lokale Belastingen)
  • Manifestgroep (Rijksuitvoerders)
  • NVI (Incasso-ondernemingen)
  • NVVK (Schuldhulpverleners)
  • VNG (Gemeenten)

De partijen zijn het erover eens dat de totstandbrenging van het Schuldenknooppunt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten is. Hierover vindt tevens regelmatig afstemming met het ministerie van SZW plaats.

Meer informatie?

Bart van de Ven, projectleider b.vandeven@nvvk.eu
Marianne Oostrik, senior beleidsadviseur m.oostrik@nvvk.eu

https://www.nvvk.eu/schuldenknooppunt

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Naar boven