Ministeries kondigen ‘stappen’ aan inzake aansluiting minnelijke en wettelijke schuldhulp

Schermafdruk 2020-06-17 10.05.20.pngwoensdag 17 juni 2020

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Rechtsbescherming komen deze zomer met een brief “over de stappen die we nemen om de aansluiting tussen de gemeentelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering te verbeteren.”

 Daarmee reageren de ministeries op het onderzoek van de Nationale Ombudsman over de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). “De ombudsman vraagt hierin terecht aandacht voor de knelpunten die mensen met schulden ervaren. Het laat het belang zien om samen verder te werken”, aldus Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer aan de vooravond van een periodiek Algemeen Overleg over schulden en armoede. “Ik zal zijn onderzoek dan ook betrekken bij de brief die ik u deze zomer met de minister voor Rechtsbescherming zal sturen over de stappen die we nemen om de aansluiting tussen de gemeentelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering te verbeteren.”

Noodstop-procedure uitgebreid

In een nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl kondigt Van Ark aan de CJIB-noodstopprocedure uit te willen breiden naar andere overheidsorganisaties. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kent zo'n procedure sinds 1 april. Voorwaarde is dat degene zich vervolgens meldt bij de schuldhulpverlening van de gemeente. Besluit de gemeente dat schuldhulp nodig is en wordt deze opgestart, dan kan het uitstel met nog eens acht maanden worden verlengd. De adempauze voorkomt dat mensen die wel willen maar niet kunnen betalen, dieper in de problemen komen door verhogingen of boetes.

Coronacoulance langzaam afbouwen

Om de stijgende hulpvraag van mensen met schulden in goede banen te leiden, wil Van Ark de lopende campagne om te praten over je schulden ‘een impuls geven’. Ook zet ze in op de versterking van Collectief schuldregelen. De huidige afspraken over coulance, bij zowel publieke als private schuldeisers, moeten niet zomaar worden stopgezet, vindt Van Ark. “Gezamenlijk zullen we moeten bezien op welke wijze maatregelen na deze crisis – geleidelijk – kunnen worden afgebouwd.”

In haar laatste brief aan de Tweede Kamer in haar functie van staatssecretaris van Sociale Zaken blikt Van Ark terug op het programma voor de Brede Schuldenaanpak. Ze is tevreden over de resultaten.

"Denken over schulden is omgeslagen"

“Ik constateer dat de Brede Schuldenaanpak een omslag teweeg heeft gebracht in de wijze waarop alle partijen de schuldenproblematiek benaderen en in het denken over mensen met schulden”, schrijft Van Ark aan de Kamer.

“Dat beeld komt ook naar voren uit de bijdragen van de leden van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak (SBS). Schulden kunnen iedereen overkomen, bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid. Of door de coronacrisis, die voor veel mensen ingrijpende gevolgen heeft. De aandacht voor schulden is de afgelopen twee jaar toegenomen en er is consensus dat problematische schulden een urgent maatschappelijk probleem zijn. Organisaties binnen het Samenwerkingsverband – en ook daarbuiten – weten elkaar steeds beter te vinden en werken nauw samen.”

“De Inspectie SZW beoordeelt op basis van eigen onderzoek de gemeentelijke schuldhulpverlening als adequaat. Vrijwel alle cliënten die de Inspectie sprak, zijn tevreden over de hulp.”

Dienstverlening verbeteren met nieuw kwaliteitskader

Tegelijk blijkt uit het Inspectierapport dat multiproblematiek een oorzaak van uitval is, schrijft Van Ark. “De Inspectie ziet verbetermogelijkheden: hulpverlening kan meer bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en beter aansluiten op minder redzame burgers. Een goed voorbeeld van verbetering van de dienstverlening zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor een kwaliteitskader voor schuldhulpverlening die de VNG heeft vastgesteld en die nu in samenwerking met de NVVK worden vertaald in een basisnorm voor de uitvoering.”

Donderdagmorgen 18 juni is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over Armoede en schulden.

 

« Terug

Belastingdienst in de versnelling

129 Ilona auto kijkt  close hor.jpgdonderdag 15 oktober 2020 Onze samenwerking met de Belastingdienst verbetert en versnelt, dankzij gesprekken die we de afgelopen tijd voerden met het Landelijk Incasso Centrum (LIC) van de Belastingdienst. Schulden regelen... lees verder

“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”

Joke de Kock.jpgvrijdag 18 september 2020 De NVVK lobbyde jarenlang voor de komst van een Waarborgfonds saneringskredieten. Oud-voorzitter Joke de Kock, NVVK-voorzitter van 2010 tot 2017 en manager Schuldhulpverlening in Tilburg, is heel ... lees verder

Boeiende studiedag in aantocht, online én bovenop de actualiteit

Header.pngvrijdag 18 september 2020 Onze halfjaarlijkse studiedag in november houden we vanwege corona online. We spreiden het programma over twee dagen, dinsdag 10 en maandag 16 november 2020. Het thema is ‘Financiële hulpverlening... lees verder

Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

Schermafdruk 2020-06-26 23.00.36.pngvrijdag 26 juni 2020 In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vraag of gemeenten goed voorgesorteerd staan voor de verwachte golf hulpvragen van mensen met schulden. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg met ... lees verder

Mogelijk 1 miljoen huishoudens met problematische schulden, nieuw beleid nodig

Schermafdruk 2020-06-18 11.57.25.pngdonderdag 18 juni 2020 De komende zes tot achttien maanden zal de coronacrisis ons leven blijven beïnvloeden. De effecten op de economie worden dan pas echt zichtbaar. In het worst-case scenario kampen in 2021 meer dan ... lees verder
Naar boven