Ik heb schulden en zoek hulp

Algemene informatie over schulden

U kunt voor hulp bij uw schulden contact opnemen met uw eigen gemeente. Zij verzorgen of zelf de schuldhulpverlening of hebben dit uitbesteed aan één van de NVVK-leden.

De NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK voert zelf geen schuldregelingen uit en zij verstrekt geen kredieten, dat doen haar leden.

De gemeente kan u vertellen wat hun procedure van aanmelding voor schuldhulpverlening is. Vaak dient u eerst een aanmeldformulier of aanvraagformulier schuldhulpverlening in te vullen. Aan de hand daarvan kunnen zij zien welke oplossing voor u het beste is. Dit kan zijn het afsluiten van een herfinanciering, betalingsregelingen treffen of een schuldregeling opzetten.

De NVVK-leden streven in eerste instantie naar een regeling waarbij 100% terugbetaling van de schuld plaatsvindt. Daartoe onderscheidt de NVVK twee soorten regelingen: een betalingsregeling en een herfinanciering.

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is een overeenkomst tussen u en de schuldeisers, waarin wordt bepaald dat de vastgestelde schulden voor 100% in een vooraf vastgesteld aantal termijnen worden terugbetaald. De betalingsregeling is vaak voor één schuld, maar kan ook voor meerdere schulden gelden.

Herfinanciering
Herfinanciering heeft tot doel een overeenkomst tot stand te brengen tussen u en een kredietbank, waarmee de schulden ineens en voor 100% worden voldaan.

Schuldregeling
Een schuldregeling is een regeling waarbij u zich gedurende een periode van 3 jaar/36 maanden maximaal inspant om een zo groot mogelijk deel van uw schulden af te betalen. En waarbij elke schuldeiser instemt dat een gedeelte van de schuld niet afgelost wordt mits u aan deze maximale inspanningsverplichting heeft voldaan.

Tevens kunt u voor meer informatie over het zelf oplossen van uw schulden de website www.zelfjeschuldenregelen.nl bezoeken die wij in samenwerking met het Nibud hebben ontwikkeld. Hier vindt u o.a. voorbeeldbrieven voor schuldeisers.

Naar boven