Collectief Schuldregelen

Schuldhulpverlening kan sneller en minder omslachtig

Het proces om tot een schuldregeling voor mensen met schulden te komen duurt nu veel te lang. Ook wordt er omslachtig gewerkt. Zo weten we dat bij 1.400 schulddossiers jaarlijks maar liefst 84.000 brieven over en weer verstuurd worden tussen schuldeisers, mensen met schulden en hulpverleners. Met Collectief Schuldregelen wordt die stroom ingeperkt en het probleem veel sneller opgelost.

Met Collectief Schuldregelen realiseren we een snellere doorlooptijd bij het tot stand brengen van een minnelijke regeling. Vanuit SchuldenlabNL zijn afspraken met schuldeisers gemaakt. Deze schuldeisers worden gevraagd op gestandaardiseerde wijze lijsten van klanten af te handelen, in plaats van een geïndividualiseerde beoordeling per klant, en vooraf akkoord te gaan met aangeboden regelingen.

Het projectteam Collectief Schuldregelen helpt gemeenten en schuldeisers Collectief Schuldregelen in hun werkprocessen te implementeren.

Collectief Schuldregelen van controle naar vertrouwen.JPG

Na pilot in Den Haag landelijke opschaling via SchuldenlabNL

Het proces van schuldhulpverlening is in veel gemeenten zo ingericht dat de doorlooptijd te lang is en de uitval van cliënten groot. Om die reden is in de gemeente Den Haag de pilot Collectief Schuldregelen ontwikkeld. Hier wordt sinds eind 2018 de individuele afhandeling van schulddossiers in de schulphulpverlening vervangen door een collectieve afhandeling.

De schuldeisers ontvangen de aanmelding van nieuwe klanten voor een schuldregeling periodiek in een overzicht en geven bij de saldocheck aan of zij wel of niet akkoord gaan met Collectief Schuldregelen. Collectief Schuldregelen is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van de reguliere dienstverlening van de gemeente Den Haag.

Vanaf 1 januari 2020 is Collectief Schuldregelen landelijk opgeschaald door SchuldenlabNL, die een landelijk team heeft geformeerd voor een periode van 2 jaar. Het is de bedoeling dat na deze periode (of zoveel eerder als mogelijk) Collectief Schuldregelen gekoppeld zou worden aan de NVVK. Hierdoor kunnen de afspraken vanuit Collectief Schuldregelen met schuldeisers centraal beheerd door de NVVK worden in het verlengde van de NVVK-convenanten.

Stand van zaken

Op dit moment zijn de volgende gemeenten en schuldeisers aan het werk met Collectief Schuldregelen of zijn bezig dit te implementeren.

Gemeenten Collectief Schuldregelen 2.png

Schuldeisers Collectief Schuldregelen 2.png

Belastingdienst biedt de mogelijkheid van Collectief Schuldregelen op dit moment nog alleen aan voor Den Haag en Amsterdam.

Werkwijze

Het landelijk team bestaat uit accountmanagers die afspraken maken met alle landelijke schuldeisende partijen voor alle participerende gemeenten. De afspraken voor lokale schuldeisende partijen pakt elke gemeente zelf op, maar doet dat conform afspraken van de werkwijze Collectief Schuldregelen. Het landelijk team ondersteunt de gemeente bij de inventarisatie en implementatie van Collectief Schuldregelen in de werkprocessen bij de gemeenten. Voor het uitwisselen van de lijsten tussen gemeenten en schuldeisers kan de webapplicatie Doczend gebruikt worden.

Collectief Schuldregelen kaart landelijke aanpak.JPG

Overleg NVVK

Vanaf de start van de landelijke opschaling van Collectief Schuldregelen is steeds inhoudelijke afstemming en overleg geweest met de NVVK om de afspraken met lokale en landelijke schuldeisers te harmoniseren met afspraken in de landelijke NVVK-convenanten.

Verbinding Schuldenknooppunt

Ook het Schuldenknooppunt is betrokken bij dit overleg, zodat ook de afspraken van Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt op elkaar zijn afgestemd. Het Schuldenknooppunt is zo ingericht dat het vooraf akkoord in het berichtenverkeer is opgenomen. Dat betekent dat in het Schuldenknooppunt schuldeisers bij de saldocheck kunnen aangeven of zij standaard akkoord gaan met de aangeboden regeling. Als er eenmaal een akkoord tussen de schuldhulpverlener en de schuldeisers is bereikt, dan krijgen de schuldeisers via het Schuldenknooppunt alle benodigde informatie, zoals afkooppercentage, voor de interne administratieve afhandeling.

Onderdeel van het NVVK arrangement

Het NVVK arrangement is het verzamelpakket van initiatieven die ieder afzonderlijk tot versnelling van de schuldhulpverlening leidt, maar gezamenlijk voor de meeste procesversnelling zorgt.

 • Collectief Schuldregelen: collectieve afspraken tussen schuldhulpverleners en schuldeisers, waarin schuldeisers aangeven dat zij standaard akkoord zullen gaan met een schuldregelingsvoorstel. Schuldeisers geven hiermee het vertrouwen aan schuldhulpverleners, dat zij het meest optimale voorstel van de schuldhulpverlener ontvangen. Hierdoor kan de processtap van akkoord-gaan overgeslagen worden, die vaak voor de vertraging in het proces zorgt.
 • Schuldenknooppunt: collectieve afspraken tussen schuldhulpverleners en schuldeisers over standaardberichten die op uniforme wijze via een digitaal platform worden uitgewisseld. Hiermee kan veel sneller worden gewerkt, want op dit moment wordt er nog op veel verschillende manieren gecommuniceerd (brieven, email, webportal) en verschilt de verstrekte informatie ook vaak van elkaar.
 • Inzet van meer saneringskredieten: met een saneringskrediet als schuldregelingsvorm worden de schuldeisers afbetaald en heeft iemand alleen nog de kredietbank als schuldeisers. Hiermee komt de mens centraal te staan en niet de juridische afwikkeling. Mensen met een saneringskrediet ervaren meer schuldrust dan mensen met een schuldbemiddeling als schuldregeling. Bijna iedereen die een saneringskrediet krijgt, lost dit succesvol af en is daarmee uit de schulden.

NVVK Arrangement compleet.png

Bijeenkomsten

Voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in aansluiting op Collectief Schuldregelen en graag daarover bijgepraat worden, organiseren wij maandelijks online bijeenkomsten. Daarin geven wij u een toelichting op het concept van Collectief Schuldregelen en heb je volop de gelegenheid om vragen te stellen.  

Aan het eind van de bijeenkomst weet je:

 • Wat Collectief Schuldregelen is;
 • Welke uitgangspunten gehanteerd worden;
 • Wat u binnen uw organisatie al kunt doen aan eventuele voorbereidingen voor het inregelen van Collectief Schuldregelen;
 • Welke vervolgstappen gezet kunnen worden voor concrete aansluiting door uw gemeente.

Komende bijeenkomsten

In onderstaand overzicht vind je de eerst komende bijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden.

 1. Op donderdag 21 januari 2021:

  Online informatiebijeenkomst | Collectief schuldregelen
 2. Op dinsdag 16 februari 2021:

  Online informatiebijeenkomst | Collectief schuldregelen
 3. Op donderdag 18 maart 2021:

  Online informatiebijeenkomst | Collectief schuldregelen
 4. Op dinsdag 20 april 2021:

  Online informatiebijeenkomst | Collectief schuldregelen
 5. Op woensdag 19 mei 2021:

  Online informatiebijeenkomst | Collectief schuldregelen
 6. Op woensdag 23 juni 2021:

  Online informatiebijeenkomst | Collectief schuldregelen

NVVK organiseert online bijeenkomsten Collectief Schuldregelen

Collectief Schuldregelen kaart landelijke aanpak.JPGdinsdag 08 december 2020 De NVVK heeft de regie en uitvoering van Collectief Schuldregelen overgenomen van SchuldenlabNL. Collectief Schuldregelen blijft onderdeel van het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’. De ... lees verder

Belastingdienst in de versnelling

129 Ilona auto kijkt close hor.jpgdonderdag 15 oktober 2020 Onze samenwerking met de Belastingdienst verbetert en versnelt, dankzij gesprekken die we de afgelopen tijd voerden met het Landelijk Incasso Centrum (LIC) van de Belastingdienst. Schulden regelen... lees verder

“Waarborgfonds betekent een enorme versnelling in het schuldenregelen”

Joke de Kock.jpgvrijdag 18 september 2020 De NVVK lobbyde jarenlang voor de komst van een Waarborgfonds saneringskredieten. Oud-voorzitter Joke de Kock, NVVK-voorzitter van 2010 tot 2017 en manager Schuldhulpverlening in Tilburg, is heel ... lees verder

Boeiende studiedag in aantocht, online én bovenop de actualiteit

Header.pngvrijdag 18 september 2020 Onze halfjaarlijkse studiedag in november houden we vanwege corona online. We spreiden het programma over twee dagen, dinsdag 10 en maandag 16 november 2020. Het thema is ‘Financiële hulpverlening... lees verder

Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

Schermafdruk 2020-06-26 23.00.36.pngvrijdag 26 juni 2020 In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vraag of gemeenten goed voorgesorteerd staan voor de verwachte golf hulpvragen van mensen met schulden. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg met ... lees verder
Naar boven