Overslaan en naar de inhoud gaan

Heerlen versterkt schuldhulpverlening met NVVK-lidmaatschap

'Levens van onze inwoners willen we positief veranderen’

Heerlen versterkt schuldhulpverlening met NVVK-lidmaatschap

8 april 2024

'Een belangrijke stap in de verbetering van de schuldhulpverlening binnen de gemeente Heerlen'. Zo kwalificeert beleidsmedewerker Sociaal Domein Mick Heckers de stap van zijn gemeente om lid te worden van de NVVK. Die stap sluit onder andere aan op de wens van Heerlen om 'generatiearmoede' in de stad te doorbreken.

Bijna negentien jaar lang gaf Heerlen (87.000 inwoners) samen met 5 andere Limburgse gemeenten in Zuid-Limburg vorm aan schuldhulpverlening binnen de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg (GR-KBL). De aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen dwong Heerlen de uitvoering van schuldhulpverlening te heroverwegen. ‘Als gemeente moesten we gaan nadenken over de vraag hoe we in de nabije toekomst schuldhulp wilden gaan uitvoeren en door wie dat moest gebeuren’, vertelt Heckers.

 Gemeente Heerlen

V.l.n.r.: Denny Kerver, procesbegeleider & projectleider SHV, Femke Delaere-Katier, teamleider SHV en debiteuren, Mick Heckers en wethouder Jeugd en Armoedebestrijding Arlette Vrusch

Team Schuldhulpverlening was er al 

De Heerlense gemeenteraad stemde medio 2023 in met het voorstel om uit de GR-KBL te treden en zelf uitvoering te geven aan de opdracht vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hecker: ‘Het besluit tot uittreden werd vergemakkelijkt doordat de gemeente sinds 2007 beschikt over een team Schuldhulpverlening. Heerlen delegeerde al een aantal taken aan dat team, zonder daarbij de regie uit handen te geven.’ 

Nieuwe ambities 

De verzelfstandiging brengt ambitieuze doelstellingen met zich mee, waaronder uitbreiding van het schuldhulpverleningstraject met de fases stabilisatie en schuldregelen. Ook vroegsignalering en het geven van nazorg staat in Heerlen nog in de kinderschoenen, volgens Heckers.

‘We bieden sinds een jaar ook hulp aan ondernemers met een financiële hulpvraag. Al onze ambities sluiten naadloos aan op het Heerlens coalitieakkoord en op de visie van het Nationaal Programma Heerlen-Noord om generatiearmoede te doorbreken. Dit betekent wel dat de gemeente moet inzetten op een vroegtijdige, langdurige, duurzame en sluitende schuldenaanpak.’ 

Aantal hulpvragen zal stijgen 

Het lidmaatschap van de NVVK is voor Heerlen belangrijk om doelen en ambities te verwerkelijken, vertelt Becker. ‘Het biedt ons toegang tot een uitgebreid netwerk van experts en professionals op het gebied van schuldhulpverlening. Door samen te werken met andere NVVK-leden kan Heerlen de dienstverlening versterken. Zo willen we positieve verandering realiseren in het leven van inwoners.’ 

NVVK-pilot hypotheekachterstanden

In 2023 vroegen 730 inwoners uit Heerlen (particulieren en ondernemers) om financiële hulp. Dat aantal zal door de andere aanpak van de schulphulpverlening stijgen, is de verwachting. ‘Al is het maar omdat we nog intensiever op zoek gaan naar inwoners die financiële hulp kunnen gebruiken.'

'Zo gaan we participeren in de NVVK-pilot 'Vroegsignalering Hypotheekachterstanden', waardoor we hopen ook woningbezitters in het vizier te krijgen. Het zou fantastisch zijn als we hierdoor via de NVVK kunnen bijdragen aan het formuleren van nieuw beleid of aanpassing van bestaande wetgeving.’

Zie ook NVVK Schuldhulp woningbezitters

Team Heerlen

Het team van Heerlen, links Anneke den Biezen, lid van de NVVK-kerngroep Kwaliteit. Zij overhandigde het lidmaatschapscertificaat.