Overslaan en naar de inhoud gaan

Update Landelijke Pauzeknop

Doe je mee met fase 2?

Update Landelijke Pauzeknop

12 juli 2023 Stabilisatie

De Landelijke Pauzeknop geeft hulpvragers snel schuldenrust en is een belangrijk instrument om de drempel naar hulpverlening te verlagen. Binnenkort start er een werkgroep met de volgende fase van de ontwikkeling. Doe jij mee?

In de periode 2020-2021 zijn er verschillende initiatieven ontplooid rond het thema ‘Pauzeknop’. Amsterdam voerde een pilot uit met een Pauzeknop. Het CJIB, de gemeente Den Haag en de gemeente Eindhoven ontwikkelden de ‘Rode Knop’, en de NVVK realiseerde het project Schuldenrust. Het CJIB kent al sinds 2020 de Noodstopprocedure.

Samen werken aan Landelijke Pauzeknop

Begin 2022 besloten deze initiatiefnemende organisaties samen op te trekken en in co-creatie een Landelijke Pauzeknop te ontwikkelen. In april 2022 overhandigden we een gezamenlijke propositie aan minister Schouten. Ze sprak zich daarbij positief uit over het project. In haar eerste voortgangsrapportage 'Aanpak geldzorgen, armoede en schulden' van 8 juni 2023 beschrijft de minister de ambities van het project.

Op verzoek van de initiatiefnemers nam de NVVK het projectleiderschap op zich. In het voorjaar van 2022 begon het project. We organiseerden zogenaamde ‘service design-sessies' waarin we de verschillende initiatieven nader bekeken, die we daarna als bouwstenen gebruikten voor een voorlopig ontwerp van de Landelijke Pauzeknop. Dit ontwerp toetsten we bij de doelgroep (hulpvragers), bij schuldeisers en bij hulpverleners (zowel schuldhulp als breder in het sociaal domein).

Landelijke Pauzeknop

In gesprek over de Landelijke Pauzeknop


De feedback uit de sessies verwerkten we in een projectplan voor de doorontwikkeling van de Landelijke Pauzeknop. Hiervoor heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie toegekend voor 3 jaar.

Met het project brengen we een Landelijke Pauzeknop tot stand die op verschillende momenten en door verschillende belanghebbenden kan worden ingezet.

Wat doet de Pauzeknop?

Met het indrukken van de Pauzeknop vraag je aan schuldeisers om een opschorting van de innings- en incassomaatregelen. Dat levert in een zo vroeg mogelijk stadium schuldenrust op voor de hulpvrager, en schadebeperking voor de schuldeiser – dure incassoactiviteiten zijn namelijk zinloos als er geen geld is.

De snelle schuldenrust die op deze manier ontstaat, komt ook de begeleiding ten goede. Die kan dan gelijk starten, waardoor mensen eerder kunnen beginnen met de schuldregeling van 18 maanden. Alles bij elkaar motiveren we daarmee mensen om zich aan te melden bij de schuldhulpverlening.

Wie kan de knop indrukken?

De volgende personen kunnen een signaal geven om daarmee de Pauzeknop te activeren:

  • Signaal 1 wordt geactiveerd door de hulpvrager zelf nog voordat een hulpverleningstraject is gestart;
  • Signaal 2 wordt geactiveerd door de hulpvrager en/of een hulpverlener uit het Sociale Domein, direct na de start van een actief ondersteuningstraject;
  • Signaal 3 wordt geactiveerd door een financiële hulpverlener nadat de hulpvrager zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening;
  • Signaal 4 wordt geactiveerd door de schuldhulpverlener na start stabilisatie, resulterend in 8 maanden pauze.

Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

Landelijke pauzeknop schema

Signaal 4 is al opgenomen in de convenanten van de NVVK met schuldeisers. Dit signaal zet je in via de Kennisgeving, een document dat je opstuurt zodra iemand schuldhulp ontvangt. Bij voorkeur geef je dit signaal via het Schuldenknooppunt. De termijnen voor signaal 1, 2 en 3 moeten nog worden vastgesteld.

Voor de doorontwikkeling van de Landelijke Pauzeknop start binnenkort een werkgroep. Enthousiast? Meld je aan!
Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met projectleider Klaas van der Vies of 06 - 131 05 941

Sleutelwoorden

Stabilisatie