Overslaan en naar de inhoud gaan

Donderdagmiddagsessie over Basisdienstverlening: denk met ons mee

Welke vinkjes zijn al binnen, wat moet er nog gebeuren?

Donderdagmiddagsessie over Basisdienstverlening: denk met ons mee

30 november 2023

Alle gemeenten in Nederland gaan de komende tijd na of hun Basisdienstverlening op het gebied van financiële hulp op orde is. Is de werkwijze in lijn met de nieuwe afspraken? Welke snelle verbeteringen liggen nog op invoering in jouw organisatie te wachten? We gaan erover praten in een Donderdagmiddagsessie. Je mag zelf bepalen welke vinkjes vooral aandacht verdienen. Dus meld je aan!

In de Donderdagmiddagsessie hoor je vanuit de NVVK en de VNG hoe we de Basisdienstverlening verder uitwerken. Nog niet alle elementen zijn nu al te realiseren; de Landelijke Schuldpauzeknop is bijvoorbeeld nog in ontwikkeling. Maar veel kan al en staat al klaar: Vish, werken met convenanten en kennisgevingen zodat schuldenrust ontstaat, aansluiten bij het convenant Lokale overheid, en heel veel zaken meer.

Aanmelden? Via onze Agenda

In onze Agenda kun je je aanmelden om mee te doen.

20 vinkjes: welke pakken we vast?

We willen graag weten over welke elementen uit de Basisdienstverlening jij vooral iets wilt horen in deze Donderdagmiddagsessie. Binnen de Basisdienstverlening zijn er 20 elementen te identificeren die aangeven wat gemeenten minimaal klaar moeten hebben staan op het gebied van financiële hulpverlening. Welk element verdient volgens jou de meeste aandacht in onze sessie? Maak hier je keuze (meerdere keuzes mogelijk)

1. Gebruik van een registratiesysteem dat samenwerking met andere hulpverleners versterkt en doorgeleiding naar professionele schuldhulpverlening bevordert.
2. Hulpvragers die zich aanmelden voor schuldhulpverlening komen geen drempels tegen (aanmelding zonder vooraf vereist papierwerk).
3. Gebruik van 'bewezen instrument' bij systematische intake & triage, zodat het individuele verhaal goed in beeld komt en er op maat van de hulpvrager gewerkt kan worden.
4. Hulpaanbod dat is toegespitst op specifieke groepen (bv. ondernemers, jongeren, huizenbezitters, hulpvragers met een migratieachtergrond).
5. Maximale doorlooptijden hanteren per processtap.
6. De begeleiding start vanaf het eerste gesprek.
7. Beschikking afgeven inclusief Plan van Aanpak voor elke hulpvrager die meer nodig heeft dan advies.
8. Plan van Aanpak bevat ook altijd begeleiding- en nazorgplan op basis van het toekomstperspectief van de hulpvrager. Zonodig met inzet (via professionals) van budgetcoaching, -beheer of schuldenbewind.
9. Hulpvrager krijgt 'procesoverzicht' mee met volgende contactmomenten, op basis van behoefte.
10. Aangesloten op het systeem van de Verwijsindex Schuldhulpverlening (Vish).
11. Aangesloten op de Landelijke Schuldpauzeknop.
12. Hulpvrager kan via gemeente begeleiding krijgen, waaronder financiële begeleiding op maat (coaching, training, ondersteuning, beheer, bewind).
13. Aangesloten op het Schuldenknooppunt, zo vervul je de ontzorgplicht en werk je zo snel mogelijk naar een schuldenovereenkomst.
14. Schulden regelen met een saneringskrediet, looptijd 18 maanden.
15. De afloscapaciteit wordt berekend op basis van het Vrij te laten bedrag.
16. Plan van Aanpak wordt tijdig geëvalueerd d.m.v. meetinstrument, en evt. herzien met aangepast aanbod begeleiding en nazorg
17. Bij terugval hulpvrager neemt hulporganisatie altijd persoonlijk contact op
18. Van binnenkomende vroegsignalen wordt gecheckt of de betrokkene in de voorgaande 6 maanden een schuldregeling afrondde.
19. De hulpvrager die doorgaat naar de Wsnp, krijgt ook daarbij begeleiding.
20. Convenant Lokale overheid is ondertekend en wordt toegepast, zodat het minnelijk traject efficiënter verloopt.
Basisdienstverlening