Overslaan en naar de inhoud gaan

Rabobank herziet beleid, wil van elke gemeente AFM-vergunning zien

NVVK: ‘Onwenselijke koerswijziging’

Rabobank herziet beleid, wil van elke gemeente AFM-vergunning zien

22 november 2023 LobbyWetgeving

Elke gemeente en elke Kredietbank moet voortaan -wat de Rabobank betreft- in het bezit zijn van een vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten. Gemeenten en kredietbanken lijken daarmee ook onder toezicht van de AFM te komen, terwijl de AFM eerder aangaf deze taak niet uit te gaan voeren. De NVVK vraagt bij de betrokken partijen om opheldering.

Gemeenten en kredietbanken sluiten mantelovereenkomsten met de Rabobank, om voor meerdere inwoners zaken als budgetbeheer met de bank te regelen. Vier jaar geleden beweerde de Rabobank ook al eens dat hiervoor een AFM-vergunning (een bemiddelingsvergunning) nodig zou zijn. Zo'n vergunning maakt het mogelijk te bemiddelen bij de aanschaf van een financieel product. In het geval van gemeenten en kredietbanken betreft het een bankrekening voor een inwoner bij de bank waarmee de betrokken gemeente of kredietbank een overeenkomst heeft, zodat die rekening gebruikt kan worden om budgetbeheer op te organiseren of om op die rekening te sparen voor een met schuldeisers overeengekomen aflosbedrag in het kader van een minnelijk schuldsaneringstraject.

In 2020 schrapte de bank die eis na overleg met de NVVK en een herinterpretatie van de geldende wettelijke regels. Nu is de eis weer terug. Gemeenten kunnen niet uitwijken naar andere banken, want feitelijk is de Rabobank de enige bank die deze dienstverlening aanbiedt.

'Geen algemene vrijstelling mogelijk'

De Rabobank heeft dit voorjaar opnieuw overleg gevoerd met de AFM. Volgens de bank bleek uit het overleg dat de wet geen ruimte biedt aan een algemene vrijstelling voor gemeenten en sociale kredietbanken.

Er is alleen vrijstelling mogelijk wanneer gemeenten en kredietbanken zich beperken tot ‘het bemiddelen in krediet ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten ten behoeve van natuurlijke personen die op het tijdstip van aangaan van de overeenkomst inzake het krediet over geen of onvoldoende inkomen beschikken om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien danwel (bepaalde) uitkeringsgerechtigden, en daaraan gekoppeld het bemiddelen in een betaalrekening ten behoeve van voorgenoemd krediet.’  

Bemiddelen in het openen van betaalrekeningen met het oog op bijvoorbeeld budgetbeheer valt daar niet onder, vertelde de Rabobank ons half juli van dit jaar. NVVK-lid Stadsbank Oost-Nederland werd onlangs geconfronteerd met het nieuwe beleid toen zij een mantelovereenkomst met de bank wilde aangaan. Het bleek geen regionaal beleid van de bank, maar nieuw en landelijk beleid.

NVVK kritisch over koerswijziging

De interpretatie van de wet pakt nu dus anders uit dan in 2020. NVVK-beleidsmedewerker Joeri Eijzenbach is kritisch over de koerswijziging. 'Dit heeft belangrijke consequenties voor gemeenten. Niet-NVVK-leden gaan duizenden euro's betalen voor de vergunning. NVVK-leden kunnen gebruik maken van de collectieve NVVK-vergunning. Maar ook met het regelen van die collectieve vergunning is geld en tijd gemoeid. En wat gemeenten ervoor krijgen, is een vergunning waarvan de vergunningverlener eerder heeft aangegeven er geen toezicht op te gaan houden, om goede redenen wat ons betreft. De AFM heeft ons eerder aangegeven dat zij geen effectief toezicht houden op gemeenten. Dat doet namelijk de gemeenteraad al, zij controleren het college van B&W. Wat ons betreft is dit tijd- en geldverspilling.'

Joeri Eijzenbach_HR_IMG_8248_VK

Joeri Eijzenbach

Einde dienstverlening? Meld het ons

De NVVK wil zo spoedig mogelijk in gesprek met de Rabobank. Vooralsnog lijkt er geen voornemen te zijn van snelle beëindiging van de dienstverlening wanneer de AFM-vergunning ontbreekt. We roepen leden op om, als zij hier wel mee te maken krijgen, dat bij ons te melden.

NVVK in gesprek met bank, ministerie en AFM

Onze inzet is dat de Rabobank haar werkwijze aanpast en de eis opnieuw intrekt. Daarvoor zullen we ook in gesprek gaan met de AFM en het ministerie van Financiën. We willen voorkomen dat alle NVVK-leden en de overige gemeenten een AFM-vergunning moeten aanvragen. Wanneer de Rabobank bij haar nieuwe standpunt blijft, willen we van de bank weten welke overgangstermijn de bank in gedachten heeft om gemeenten in staat te stellen aan de eis van een AFM-vergunning te voldoen.

De NVVK heeft een collectieve AFM-vergunning. Daar kunnen NVVK-leden bij aansluiten. Neem daarvoor contact op met j.eijzenbach@nvvk.nl

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving