Overslaan en naar de inhoud gaan

Compensatie vanwege Toeslagenaffaire niet bedoeld voor schulden

Advies aan bewindvoerders: stel een plan op met ouders

Compensatie vanwege Toeslagenaffaire niet bedoeld voor schulden

11 oktober 2021 BeschermingsbewindToeslagen

Cliënten in bewind die gedupeerd zijn vanwege de Toeslagenaffaire, krijgen daarvoor 30.000 euro (of meer) uitgekeerd. Het is belangrijk om een plan op te stellen wat er met het geld gaat gebeuren. Er zijn bewindvoerders die het bedrag gebruiken om schulden van cliënten af te lossen. Dat is ongewenst, cliënten kunnen je hiervoor aansprakelijk stellen.

De Belastingdienst heeft vanaf het begin benadrukt dat de compensatie ten goede moet komen aan de gedupeerden. Daarom scholden overheidsschuldeisers hun vorderingen op de gedupeerden kwijt. De Belastingdienst is inmiddels begonnen met het betalen van de schulden van private schuldeisers.

Constateert een bewindvoerder dat een cliënt de compensatie betaald heeft gekregen, dan adviseert de rechtspraak om samen met de betrokkene een plan op te stellen hoe het geld besteed kan worden. Een bewindvoerder kán ervoor kiezen om het bedrag niet ter beschikking te stellen van de gedupeerde. Daar moet dan wel een duidelijke motivatie voor te geven zijn. Een reden kan zijn dat er nog schulden zijn die buiten de huidige schuldenaanpak vallen.

Datum van 25 mei is erg belangrijk

Heeft jouw cliënt al voor 25 mei een compensatiebedrag betaald gekregen? En heb je als bewindvoerder daarmee voor 25 mei schulden afbetaald? Dan kan je de Belastingdienst vragen het bedrag aan betaalde schulden te vergoeden aan je cliënt.

Op 25 mei besloot de rijksoverheid dat zij de compensatiebetalingen geheel ten goede wilde laten komen van de gedupeerden. Op die dag maakte de Belastingdienst bekend dat zij private schulden zou overnemen. Het besluit om de vorderingen van private schuldeisers te voldoen is op 25 mei genomen en gepubliceerd.

Heeft jouw cliënt na 25 mei een compensatiebedrag betaald gekregen en heb je als bewindvoerder daarmee schulden betaald? Dan kan dit niet meer hersteld worden, de Belastingdienst betaalt deze schulden niet meer terug. Je cliënt kan jou aansprakelijk stellen voor de schade. Want als bewindvoerder dien je op de hoogte te zijn van geldende wet- en regelgeving.

Bewind beëindigen

Gedupeerden die gecompenseerd zijn, grijpen die gelegenheid soms aan om te willen stoppen met bewindvoering wegens schulden. Rechters zijn daar nog terughoudend in, omdat er ook nog andere schulden kunnen zijn, die niet betaald worden door de Belastingdienst. Denk aan kredieten, (privé-)leningen en vorderingen vanwege verwijtbaar gedrag. Ons advies is dan ook om hier rekening mee te houden als je een bestedingsplan opstelt.

Ook mensen die vanwege hun fysieke of mentale gesteldheid onder bewind kwamen, hebben soms de neiging na het betalen van de compensatie te vragen om beëindiging van hun onderbewindstelling. Hier moet een goede afweging gemaakt worden of dit verantwoord is. Ga in gesprek met de betrokkene en bespreek de consequenties goed.

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindToeslagen