Overslaan en naar de inhoud gaan

Armoedecoalitie bepleit gerichte compensatie energiearmoede

1 miljoen Nederlanders in het nauw door kosten energie, zorg en voedsel

Armoedecoalitie bepleit gerichte compensatie energiearmoede

5 november 2021 Lobby

Voor ruim 1 miljoen inwoners van Nederland staat de bestaanszekerheid ernstig onder druk, schrijft de Landelijke Armoedecoalitie in een brief aan de Tweede Kamer. De brief bepleit onder andere een beslagvrije voet die rekening houdt met hogere energieprijzen.

‘1 miljoen mensen leven nu al – veelal langdurig - op het minimum en hebben gemiddeld € 50,- tot € 70,- per week te besteden. Zij worstelen dagelijks met de vraag hoe de rekeningen betaald kunnen worden. Een alleenstaande in de bijstand komt gemiddeld € 38,- per maand tekort en een gemiddeld gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar € 181,- per maand (Nibud 2021). Om toch te kunnen zorgen dat er genoeg eten op tafel is, schrappen mensen diverse posten in hun huishoudboekje, zoals onderhoud in huis, gezondheidszorg, kleding, vrije tijdsuitgaven en vervoer. Nu dreigen zij in ernstige problemen terecht te komen’, aldus de brief.

'Zorg voor structureel voldoende inkomen'

De Armoedecoalitie roept de Kamerleden op om ‘structureel een voldoende en voorspelbaar inkomen te borgen’, door in te zetten op:

  • een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, inclusief automatische inflatiecorrectie;
  • een betrouwbaar, duidelijk en eenvoudig toeslagenstelsel, waarbij het risico en de regeldruk bij de overheid ligt in plaats van bij de burger;
  • een berekening van de beslagvrije voet inclusief de woonlasten die niet in de kale huur zijn verwerkt, zoals: gas, elektriciteit en water. Anders verliest de beslagvrije voet zijn functie om bestaanszekerheid te kunnen garanderen;
  • toegang tot schuldsanering ook voor mensen met een fraudeschuld mogelijk te maken. Deze oproep komt voort uit het feit dat veel fraudeschulden ontstaan door vergissingen of onbegrepen voorwaarden. Deze onbedoelde fraude wordt op een hoop geveegd met vooropgezette fraude en leidt ertoe dat schuldregelingen geblokkeerd worden.

Ondertekenaars

De brief is ondertekend door ATD Vierde Wereld, de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, de Woonbond en de Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Algemeen Overleg Armoede en Schulden

Donderdag 11 november praat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het armoede- en schuldenbeleid van het demissionaire kabinet. Dit is de agenda voor het overleg.

De brief aan de Tweede Kamer (pdf, 701 kB)

Sleutelwoorden

Lobby