schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsupdate Convenanten

4 april 2024

Convenanten: maak er gebruik van!

Fijn dat jij je als 'contactpersoon Convenanten' hebt opgegeven voor deze Convenanten-nieuwsbrief! De afgelopen drie jaar zijn we tot veel nieuwe convenanten met schuldeisers gekomen.

Het bereiken van de meest voorkomende schuldeisers is hierbij het doel. Met steeds meer schuldeisers maken we afspraken over schuldenrust na een kennisgeving om stabilisatie te faciliteren. Ook zijn ‘bij voorbaat akkoord’-afspraken gemaakt. Zo kunnen we samen de doorlooptijden voor de totstandkoming van een schuldregeling fors verkorten.

Jouw rol als 'contactpersoon Convenanten' binnen jouw organisatie is erg belangrijk voor ons, want de mogelijkheden die de convenanten bieden blijken nog niet overal maximaal benut te worden.

Met deze tweede Nieuwsupdate Convenanten willen we jou direct informeren over de nieuwste afspraken en de laatste wijzigingen. Zo ben jij als eerste geïnformeerd en kun je jouw team helpen om de meest recente afspraken direct in te zetten!

Minder administratie, bredere werking

Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven

De koepel van waterbedrijven Vewin vernieuwde samen met de NVVK het convenant waarin beide partijen afspraken maken over het regelen van schulden bij betaalachterstanden van klanten. De administratie wordt lichter en het convenant maakt duidelijk dat alle NVVK-hulpverleners een beroep kunnen doen op de afspraken.

lees verder

Afspraken rond pilot werken in de praktijk goed

Schulden vanwege zwartrijden? Met de NS maak je er snel afspraken over

De NS en de NVVK hebben al 10 jaar een convenant om schulden te regelen. In 2019 breidden we het convenant experimenteel uit met schulden vanwege zwartrijden. Dit gebeurde in de vorm van een pilot, maar na afloop daarvan is de werkwijze stilzwijgend praktijk geworden.

lees verder

Stuur geen voorstel, je kan meteen door

Schuldregelen met de Belastingdienst: makkelijker dan ooit

Help je een inwoner met schulden bij de Belastingdienst? Je regelt direct schuldenrust met een Kennisgeving. En: versturen van een voorstel voor het regelen van de schulden is niet nodig. Op het moment dat je opvraagt hoeveel schulden er zijn, krijg je er als NVVK-lid in principe direct een akkoord bij.

lees verder

Met deze voorbeeldbrief nodig je corporaties in je werkgebied uit voor een goed gesprek

Schulden regelen met de corporatie in je werkgebied gaat een stuk sneller als jullie samenwerken op basis van het NVVK/Aedes-convenant. We bieden je hierbij een voorbeeldbrief aan. Vul de adresgegevens in, mail of print hem en schakel eventueel ons serviceteam in voor ondersteuning bij een afspraak.

lees verder

Incassopartner verwijst niet meer door

Riverty handelt schuldregelingen PayPal voortaan zelf af

Wie PayPal tegenkomt op schuldenlijsten, krijgt vaak moeilijk contact met dit Californische bedrijf, en moet lang wachten op een reactie. De ervaringen van een aantal leden met PayPal hebben we aangekaart bij Riverty, dat voor veel PayPal-vorderingen de incasso doet. Het resultaat: voortaan kun je met het in Nederland gevestigde Riverty schuldregelingen overeenkomen.

lees verder
Goed om te weten

Handig: doorkiesnummers bij de Belastingdienst

Wil je iets vragen aan de Belastingdienst? Voor NVVK-leden (werkzaam bij/voor gemeenten, of budgetbeheerders/bewindvoerders) hebben we daarvoor een handige contactkaart met doorkiesnummers en speciale email-adressen online staan. Doe er je voordeel mee!

lees verder

Contactgegevens schuldeisers

Controleer regelmatig of de contactgegevens in je systeem nog kloppen. In onze kennisbank vind je de actuele gegevens. 

KPN wijzigde enige tijd geleden haar contactgegevens. KPN is bereikbaar voor alle diensten (Telfort thuis en mobiel en XS4ALL) via:

CAK heeft haar contactgegevens als volgt aangepast:

  • WLZ-regeling: minnelijkbeheer-wlz@hetcak.nl
  • Wmo t/m 2019 + Wmo beschermd wonen: minnelijkbeheer-wmo2015@hetcak.nl
  • Wmo vanaf 2020 (abonnementstarief): debiteurenbeheer-wmo2020@hetcak.nl
  • Onverzekerdenregeling: onverzekerden@hetcak.nl
  • Buitenlandregeling: zvwdebiteuren@hetcak.nl
In 150 seconden weet je precies hoe het zit

Animatie 'Convenanten, hoe werkt het?'

Reacties, opmerkingen, tips, vragen?

Bij de NVVK houden 4 beleidsmedewerkers zich bezig met convenanten: Linda van Vliet, Judith van Geffen, Ellen Hennekens en Kyra Sandvliet.

Kyra Sandvliet is sinds december 2023 in dienst bij de NVVK, hieronder stelt zij zichzelf voor.

'Voor ik bij de NVVK aan de slag ging, was ik sociaal jurist bij het Juridisch Loket. Daarvoor was ik commercieel bedrijfsjurist. Bij het Juridisch Loket kunnen mensen met een laag inkomen vragen stellen. Schulden waren vaak de aanleiding. Ik wil graag iets doen aan de omvang van het schuldenprobleem. Mooi om vanuit de NVVK de mensen in de uitvoering daarbij te kunnen helpen. Ik hoop nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen, de huidige samenwerkingsrelaties te verbeteren en ervoor te zorgen dat de samenwerkingen ook zo goed mogelijk de uitvoering dienen. Voor de juridische context kan je bij mij terecht, en voor juridische checks rond bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsvormen. Leuk weetje over mij: Ik kan op mijn handen lopen :-).'

Kyra Sandvliet (bewerkt)

Kyra Sandvliet

Heb je inhoudelijke vragen over de convenanten? Je kunt behalve met Kyra ook  contact opnemen met Linda van Vliet, Judith van Geffen of Ellen Hennekens.

LInda van Vliet

Linda van Vliet

Judith van Geffen_HR_IMG_9083_VK

Judith van Geffen

Ellen Hennekens_HR_IMG_9310_VK

Ellen Hennekens

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

Dit is een uitgave van NVVK.

Bekijk online