schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - februari 2022

Bijna 650 partijen aan de slag met de LCV-overeenkomst

Een groot deel van de gemeenten en vaste lasten partners maakten het afgelopen jaar gebruik van het NVVK signingportaal om vroegsignaleringsovereenkomsten makkelijk te kunnen genereren, aanbieden en ondertekenen. Op het moment van schrijven zijn de contactpersonen van maar liefst 330 gemeenten te vinden in het portaal. 308 vaste lasten partners hebben zich gemeld en doorgegeven in welke gemeenten ze diensten leveren. Het resultaat: ruim 17.500 gegenereerde overeenkomsten, waarvan er al bijna zijn 15.000 verstuurd voor ondertekening.

Dat is een mooi resultaat, maar daarmee zijn we er nog niet. De zoektocht naar de beste invulling van vroegsignalering is inmiddels in volle gang. En ook daarbij is samenwerking cruciaal. We horen graag wat goed gaat. Zie je dat iets beter kan? Ga dan het gesprek aan met de vaste lasten partners, BKR of Inforing, de gemeente of een koepel. De NVVK faciliteert graag waar dat mogelijk en nodig is.

Landelijk convenant Vroegsignalering 1 jaar later: een terugblik

Op 20 december 2021 keken ongeveer 50 deelnemers tijdens een online NVVK-bijeenkomst terug op het eerste jaar dat vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht was. Waar staan we en wat kan er nog beter? Ellen Hennekens, beleidsadviseur Vroegsignalering bij de NVVK, gaf een overzicht van de stand van zaken in het ondertekenplatform. Ze benoemde ook enkele knelpunten die onderwerp van gesprek zijn met de relevante koepels. Lees meer over de terugblik op 1 jaar LCV.

In de bijeenkomst kwamen ook 2 vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen een gemeente en schuldeiser aan de orde: dat van zorgverzekeraar Menzis met Arnhem en dat van waterbedrijf Evides met Rotterdam. Lees het verslag daarvan of bekijk de opname van de hele bijeenkomst Vroegsignalering 1 jaar later of de presentaties.

Informatievoorziening voor (kleine) verhuurders

Wat komt er voor verhuurders allemaal bij kijken om te voldoen aan Vroegsignalering? Wil je als gemeente een verhuurder informatie geven over Vroegsignalering? Op nvvk.nl/vroegsignalering-verhuurders vind je alle informatie voor verhuurders op een rij. Die kun je ook als gemeente gebruiken in je eigen communicatie met verhuurders.

Daarnaast heeft Platform31 de driedelige Handreiking vroegsignalering van (huur)schulden gepubliceerd.

  • Deel 1 gaat in op de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten.
  • In deel 2 staat het delen en uitwisselen van signalen en gegevens centraal.
  • Deel 3 heeft als thema cliëntbenadering en stress-sensitieve aanpak. Deze handreikingen geven een overzicht, goede voorbeelden en tips & tricks.

Uitkomsten enquête aanlevering vroeg- & afsluitsignalen

In het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de bijbehorende overeenkomst zijn geen afspraken gemaakt over een aanlevermoment voor vroegsignalen. De bestaande praktijk van 'de 25ste van de maand' is impliciet gebleven. Maar is dat nog wel het juiste moment? Ook is de verhouding tussen vroegsignalen en afsluitsignalen niet nader uitgewerkt. Dat levert in de praktijk wel uitdagingen op. Hoe willen we hier mee omgaan?

Op 3 november heeft de NVVK in samenwerking met VNG een enquête uitgezet op de community Vroegsignalering om te onderzoeken hoe we gemeenten het beste kunnen faciliteren met eventuele aanvullende afspraken met de relevante schuldeisers. Een greep uit de uitkomsten:

  • De meeste gemeenten ontvangen de afsluitsignalen of uitzetmeldingen nog niet via RIS of BKR.
  • Diverse gemeenten voeren ontvangen afsluitsignalen of uitzetmeldingen nu al zelf op in het systeem voor vroegsignalering.
  • Ruim 86% van de gemeenten vindt het logisch om erop aan te sturen om uiteindelijk alles via RIS of BKR te ontvangen.

De gedeelde ambitie om alle signalen van de vaste lasten partners via dezelfde ingang te ontvangen past bij de constatering dat er wettelijk gezien geen verschil is tussen vroeg- en afsluitsignalen. Ze worden vanuit eenzelfde grondslag gedeeld. In overleg met drinkwater- en energiebedrijven, maar ook BKR en Inforing, onderzoeken we hoe we dat voor gemeenten in goede banen kunnen leiden.

  • De meeste gemeenten die de enquête invulden krijgen de signalen op de 25e van de maand. Het zijn vooral huursignalen die daarvan afwijken.
  • Over de wenselijkheid en urgentie van meerdere melddata of het verplaatsen van de huidige melddatum lopen de meningen van gemeenten zo uiteen, dat de NVVK voorlopig geen actie onderneemt.

28 maart online bijeenkomst Afsluitsignalen wat nu?

Omdat we steeds meer vragen krijgen over afsluitsignalen en de opvolging daarvan organiseren we op maandag 28 maart 2022, 13:00 uur – 14:30 uur een online bijeenkomst: Afsluitsignalen, wat nu? Meld je alvast aan!

Initiatief NVVK voor proportionele signalen

In de handreiking van de AP voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat signaalpartners en gemeenten allebei verantwoordelijk zijn voor de proportionaliteit van het signaal. Signalen die niet proportioneel zijn mogen niet verstuurd worden. Gemeenten die toch zulke signalen krijgen mogen ze niet opvolgen.

De betrokken koepels van vaste lasten partners hebben aangekondigd dat ze met hun leden in gesprek willen gaan om de kwaliteit van de ontvangen signalen te verbeteren. Daarvoor zal de NVVK per branche ‘vraagtekens en zorgen’ inventariseren met een klankbordgroep uit diverse gemeenten. Na onderbouwing door Inforing of BKR worden de uitkomsten gedeeld met de relevante koepels, zodat ze daarmee aan de slag kunnen met hun leden. Heb jij ook input over dit onderwerp, stuur die dan naar j.vanscharenburg@nvvk.nl.

Vooruitlopend op de inventarisatie heeft de NVVK onlangs aan de koepels gevraagd om voor de eigen branche een drempelbedrag vast te stellen. Daarmee kunnen hun leden bepalen of een signaal proportioneel is voordat ze het naar de gemeente sturen.

Wijzigingen in het ondertekenportaal, zo doe je dat!

Wil je andere of extra contactpersoon toevoegen aan het ondertekenportaal? Mail dan de nieuwe naam met mailadres en eventueel de contactpersoon die verwijderd moet worden naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe contactpersoon krijgt dan na verwerking van de wijziging eigen inloginformatie. Op deze manier kun je ook de ondertekenaar aanpassen, maar je kan geen extra ondertekenaars toevoegen.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Energieleverancier failliet?

2021 was een roerig jaar voor de energiemarkt. Een aantal energiebedrijven ging failliet, onder andere als gevolg van de sterk opgelopen stroom- en gasprijzen. Uiteraard zullen deze partijen geen signalen meer leveren over betalingsachterstanden. Voor de LCV-overeenkomsten met de partijen die zich gemeld hadden in het ondertekenportaal, zoals FENOR en SEPA Green Energy, zijn er 3 scenario’s mogelijk.

Scenario A – overeenkomsten zijn niet (volledig) ondertekend
Overeenkomsten die de energieleverancier of de gemeente niet hebben ondertekend zijn niet definitief en worden verwijderd. Dat doet Inforing zodra ze een bedrijfsbeëindiging constateren. Je kunt dat zelf in gang zetten door de aankondiging van bedrijfsbeëindiging naar helpdesk@inforing.nl te mailen. De overeenkomst heeft dan nooit bestaan.

Scenario B – er zijn geen vroegsignalen aangeleverd
Als een overeenkomst wel door beide partijen ondertekend is, maar er nog geen vroegsignalen zijn aangeleverd kan je verzoeken om de overeenkomst te laten verwijderen. Je doet dat door naar helpdesk@inforing.nl te mailen. Ook in dit geval heeft de overeenkomst nooit bestaan.

Scenario C – overeenkomst geheel ondertekend én signalen aangeleverd
Zodra op basis van een overeenkomst vroegsignalen aangeleverd zijn bij de gemeente moet de overeenkomst formeel beëindigd worden. Ook moet de overeenkomst bewaard blijven, omdat er vroegsignalen onder die (oude) overeenkomst zijn aangeleverd.

VNG organiseert bijeenkomsten over vroegsignalering

De komende tijd besteedt VNG in 2 bijeenkomsten aandacht aan vroegsignalering:.

  • 24 februari - Expertsessie Best practices prioriteren en opvolgen van vroegsignalen 
  • 17 maart - Samenwerksessie Monitoring en verantwoording vroegsignalering 

Meer informatie vind je in de nieuwsbrief van VNG. Je kunt je aanmelden via deze link.

Divosa publiceert eerste rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden

Sinds 1 juli 2021 beheert Divosa de Monitor Vroegsignalering Schulden. Op donderdag 20 januari verscheen de eerste rapportage van de monitor met cijfers over de eerste 9 maanden van 2021 van 144 deelnemende gemeenten. In het voorjaar wordt de rapportage over heel 2021 verwacht.

Doe ook mee! Wil jouw gemeente ook deelnemen aan de Monitor Vroegsignalering Schulden? Deelname is kosteloos en aanmelden kan snel en simpel via het online aanmeldformulier.

Podcast 'Jong in de schulden'

Met vroegsignalering proberen we inwoners met dreigende problematische schulden tijdig te bereiken om ze hulp aan te bieden die voorkomt dat hun geldzorgen groter worden. Maar wat vraagt het nou van inwoners om hulp te accepteren? We weten inmiddels dat jongeren daarin vaak andere behoeftes hebben. Meer weten? Beluister dan de podcast 'Jong in de schulden'. Daarin gaat NVVK-beleidsadviseur Ronit van der Schaaf op zoek naar antwoorden op de vraag wat jongeren met schulden bezighoudt, hoe je ze vindt en wat de beste hulpaanpak is. De 3 podcast-afleveringen zijn onder meer bij streamingdienst Spotify gratis te beluisteren.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online