schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Nieuwsbrief

Kersteditie 2023

2024: Financiële hulpverlening in een nieuwe fase

Beste lezer,

'Toen we hoorden dat schuldsanering mogelijk bleek te zijn, was dat voor ons een opluchting. Het is een rottijd geweest, maar straks zijn we vrij', vertelt ondernemer Bert over zijn schulden. Hij is er nu bijna vanaf, dankzij een schuldhulpverlener met doorzettingsvermogen en een goed netwerk.

Berts verhaal stond het afgelopen jaar op onze website, en het raakte me. Door de manier waarop hij met zijn vrouw in de schulden raakte - eigenlijk zonder dat ze er zelf veel aan konden doen. En vanwege de lange weg die Bert moest afleggen om goede hulp te krijgen.

Meer hulpvragen van ondernemers

In 2024 zullen we meer ondernemers tegenkomen die onze hulp vragen. Onder hen zijn relatief veel woningbezitters. Banken hebben al sombere scenario's geschetst over de renteontwikkeling en de impact op de vaste lasten van mensen wanneer volgend jaar rentevaste periodes aflopen.

Het goede nieuws is dat we 2024 ingaan met een Msnp die ingrijpend hervormd is. Die verandering heeft ook voor beweging gezorgd op een onderwerp waar wij al lang aandacht voor vragen: de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten wat betreft het aanbod van financiële hulpverlening.

Basisdienstverlening

Voor de zomer zal er een plan liggen dat beschrijft hoe elke gemeente op het niveau van de Basisdienstverlening voor financiële hulp komt. Die ontwikkeling is minstens zo belangrijk als de halvering van de saneringstermijnen.

Met alles wat we komend jaar aanpakken, zijn we gericht op de ambitie om in 2030 het aantal mensen met problematische schulden te halveren. Daarvoor hebben we schuldeisers nodig, om samen met ons te kijken hoe we hulpvragers beter kunnen bereiken. We hebben elkaar als financiële hulpverleners nodig, om die hulpvragers goed te informeren over onze hulp, vast te houden als we een traject beginnen en duurzaam resultaat te boeken. Door begeleiding die terugval voorkomt.

Veel te doen

Ik lees nog even terug wat ik net opschreef. En ik realiseer me: er komt opnieuw een jaar aan dat veel van ons gaat vragen.

Ik wens jou fijne dagen toe, waarin je tot rust kan komen en nieuwe energie vindt om ook volgend jaar samen te werken aan duurzame financiële gezondheid.

Tot ziens in 2024!

Marco Florijn, voorzitter NVVK

2023: het jaar van halveren, innoveren en harmoniseren

Hieronder lees je wat er zich in het jaar dat achter ons ligt, afspeelde in ons vakgebied. Er gebeurde natuurlijk veel meer. Dit zijn slechts enkele hoogtepunten. Abonneer je op onze nieuwsbrief als je ons in 2024 op de voet wilt volgen!

JANUARI

Het jaar begint meteen goed, met een grensverleggende pilot om schulden van ondernemers te saneren via een saneringskrediet. De risico's dekken we via het Waarborgfonds saneringskredieten. Het is een mooie pilot die nieuwe wegen verkent om ondernemers te helpen, of ze nu stoppen of door willen gaan na de schuldsanering. Je kunt nog steeds meedoen in deze pilot!

visual 3 saneringskrediet voor ondernemers

FEBRUARI

De Eerste Kamer besluit om de Wsnp-termijn te halveren. Minister Schouten schrijft in een brief aan de Kamer dat ze hetzelfde nastreeft voor de Msnp. Daarmee is een van de lobbypunten uit onze Toekomstagenda gerealiseerd. We zijn voorstander van een kortere saneringsperiode omdat mensen daardoor sneller nieuw perspectief krijgen.

In de discussie die volgt over de impact van de halvering op ons werk benadrukken we dat de begeleiding echt los gezien moet worden van de saneringsperiode. Mensen hebben hulp nodig zo kort als kan en zo lang als moet. Voor de een is een handige app of budgetcoaching voldoende, voor de ander is budgetbeheer of bewind de beste oplossing.

MAART

Met drinkwaterbedrijf Evides starten we een pilot gericht op 'warme doorverwijzing'. Klanten met betaalachterstanden krijgen de vraag of ze hulp willen van hun gemeente. Zo ja, dan informeert Evides de betrokken gemeente. Op deze manier innoveren we verder om het bereik van financiële hulpverlening te vergroten. Want we weten dat 600.000 mensen problematische schulden hebben, terwijl we grofweg eenderde van deze groep bereiken met ons hulpaanbod.

APRIL

De NVVK verwelkomt drie nieuwe leden in het bestuur van de vereniging. Jennifer Hoepel is manager van het buurtteam Amsterdam-West. Lisette Pondman is directeur-bestuurder van Stichting CAV. Marjolein Smith is directeur-bestuurder van Humanitas Inkomensbeheer. Deskundige bestuurders waarmee uiteenlopende disciplines en perspectieven in het bestuur vertegenwoordigd zijn.

3 bestuursleden

MEI

We bepleiten de invoering van een 'basisvloer' in de financiële hulpverlening. Belangrijk, nu de saneringsperiode nog maar 18 maanden duurt. De begeleiding moet dan op orde zijn, maar dat geldt ook voor de intake. En voor de hulp tijdens het schuldregelen. 'Het invoeren van een ‘basisvloer’ moet ervoor zorgen dat hulpvragers overal vergelijkbare hulp van vergelijkbare kwaliteit aangeboden krijgen, ongeacht waar zij wonen’, aldus NVVK-voorzitter Marco Florijn.

Op ons NVVK-congres Goed je te zien! spreekt minister Schouten ook over het onderwerp. Ze roept gemeenten op elkaars goede voorbeelden te delen.

In dezelfde maand zijn we twee keer in de Tweede Kamer om daar onze visie op goed schuldenbeleid te geven.

JUNI

We noteren in deze maand 2 nieuwe leden: Philips Stiels Gielkens en Menzing & Partners. In totaal sloten in 2023 6 nieuwe leden aan, waardoor we nu 108 leden hebben. We zijn een groeiende vereniging die voor landelijke en lokale bestuurders, schuldeisers en hulpverleners de plek is om kennis op te doen, overeenkomsten te sluiten en samenwerking tot stand te brengen.

JULI

De halvering van de Wsnp en de Msnp wordt officieel van kracht. Een historische gebeurtenis met grote impact op ons werk. We trekken samen op met VNG, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken om deze grote verandering goed te laten landen in de werkpraktijk. Schuldeisers willen zekerheid over goede begeleiding om herhaling te voorkomen. Hulpvragers moeten ervan doordrongen worden dat hulp niet gelijk op loopt met de periode van schuldsanering. De begeleiding is zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig.

AUGUSTUS

Nederland viert vakantie, het is even rustig bij de NVVK. Eind augustus publiceren we een brief voor de programmacommissies van de politieke partijen. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van november pleiten we voor drie dingen: Hou kleine schulden klein, versimpel en versnel de hulpverlening en zet in op duurzame financiële gezondheid. De details lees je in de brief.

SEPTEMBER

We publiceren aflevering 4 van de serie ‘Het gesprek dat je bijblijft’, waarin we hulpverleners laten vertellen over gesprekken die bepalend waren voor het vervolg van het hulptraject. Lees ook de eerdere afleveringen: aflevering 1, aflevering 2, aflevering 3, en aflevering 5. Elk interview sluit af met praktische tips die je helpen om het goede gesprek te voeren.

Hasgul

OKTOBER

Hulpvragers hebben behoefte aan duidelijke informatie over het hulpproces, in begrijpelijke taal. Daarom ontwikkelen Kredietbank Den Haag, Kredietbank Limburg, Kredietbank Nederland en Stadsring (Amersfoort) met steun van de NVVK 15 animaties die onderdelen van financiële hulpverlening uitleggen. De informatiesessie die we erover beleggen trekt veel belangstelling. In januari kunnen belangstellenden de animaties gaan toepassen in het werk.

NOVEMBER

De NVVK Expeditie vertrekt: voor de tweede keer gaan teams van financiële hulpverleners uit meerdere gemeenten met elkaar 'op expeditie'. Ze ervaren het nut van innovaties die de NVVK ontwikkelt, ze geven elkaar tips en brengen al tijdens het deelnemen aan de Expeditie hun doorlooptijden terug. Komend voorjaar vertrekken er nog twee Expedities.

Voor het eerst organiseren we een studiemiddag speciaal voor schuldhulp voor ondernemers. De zaal is vol, er zit een breed palet aan deelnemers en de recensies achteraf zijn positief.

DECEMBER

Op de drempel van 2024 vernieuwen we nog ons convenant met Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven. Net als de Belastingdienst zien de drinkwaterbedrijven nu af van het ontvangen van formele schuldregelvoorstellen. Een belangrijke administratieve verlichting die het mogelijk maakt schulden sneller te regelen waardoor je meer tijd hebt voor waar het echt om gaat: begeleiding om herhaling te voorkomen. Goed voor schuldeisers en hulpvragers!

10 goede voornemens, waar ga jij voor in 2024?

 1. Ik ga vaker meedoen met NVVK Donderdagmiddagsessies 

Daar kun je meteen mee beginnen, want de eerste sessie is al op 11 januari. De NHG-organisatie (Nationale Hypotheekgarantie) versoepelt de voorwaarden om mensen in een koopwoning die schulden hebben, te helpen. Op donderdag 11 januari vertellen we je alles over mogelijkheden om hulpvragers met een eigen huis zo goed mogelijk te helpen.

 2. Ik ga met mijn team deelnemen aan een NVVK Expeditie 

In  het voorjaar organiseren we nieuwe afleveringen van de NVVK Expeditie: over de versnelling van doorlooptijden en over vroegsignalering. Stuur Nico Wuarbanaran van het Serviceteam een mailtje en hij brengt je als eerste op de hoogte van inschrijvingsmogelijkheden.

 3. Ik ga iemand kandideren voor 'Financiële Hulpverlener van het jaar 2024' 

We organiseren elke twee jaar een verkiezing waarin financiële hulpverleners die zich onderscheiden van anderen, op een voetstuk gezet worden. Uiteindelijk strijden drie door een jury geselecteerde kandidaten om de titel, via een publieksstemming.

 4. Ik meld me aan voor het NVVK-voorjaarscongres 

In mei organiseren we ons jaarlijkse congres. De Basisdienstverlening en alles wat ermee samenhangt, krijgt een grote plaats. Verder hopen we je op die dag voor te kunnen stellen aan de opvolger van NVVK-voorzitter Marco Florijn. Hij neemt in mei afscheid, dus werven we in de komende maanden een nieuwe voorzitter. 

We huren Tivoli in Utrecht voor het congres: lekker centraal en optimaal bereikbaar. Van harte welkom! Volg onze nieuwsbrief voor details rond de inschrijving. 

 5. Ik schrijf me in voor de NVVK Studiedag in het najaar 

Op donderdag 14 november organiseren we weer de klassieke studiedag: vakgerichte lezingen, praktische workshops en veel ruimte voor ontmoeting. Wil je komen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste informatie over het programma.

 6. Mijn afdeling gaat ondernemers met schulden helpen via een saneringskrediet 

Onze pilot om dit mogelijk te maken, verlengen we. Daardoor kun je ook in 2024 nog ondernemers aanmelden. Maar let op: we hebben maar 100 plaatsen en vol is vol. Gebruik die kans, en ervaar -zonder financiële risico's- hoe het werkt om schulden van een ondernemer te saneren via een saneringskrediet.

 7. Ik ga vaker de kennisgeving gebruiken voor snelle schuldenrust 

De NVVK heeft meer dan 10 convenanten met de schuldeisers die we het vaakst tegenkomen in schuldenlijsten. Elk convenant geeft je de mogelijkheid tot het versturen van een kennisgeving. Daarmee creëer je snelle schuldenrust voor je hulpvrager: de incasso stopt zodat jij de situatie van je hulpvrager makkelijker kunt stabiliseren en tijd hebt voor het opzetten van een schuldregeling. Maak er gebruik van!

In 2024 werken we overigens ook verder aan een Landelijke Pauzeknop waar hulpvragers een beroep op kunnen doen. Wie hem indrukt, krijgt automatisch een hulpaanbod van de gemeente.

 8. Ik word actiever om mensen in de CAK-regeling eruit te helpen. 

Ik ga iedere inwoner in mijn gemeente benaderen die al langer dan een jaar in de CAK-wanbetalersregeling zit, want de CAK-premie stijgt naar 175 euro per maand!

 9. Ik stop met het sturen van voorstellen voor schuldregelingen 

De nieuwste NVVK-convenanten bevatten afspraken met de Belastingdienst en met Vewin die bij deze schuldeisers het sturen van voorstellen overbodig maken.

 10. Ik ga in 2024 met lokale schuldeisers in gesprek 

Ik wil ze overhalen om aan te sluiten bij het convenant Lokale overheid en het NVVK/Aedes-convenantvoor woningcorporaties.

Lees-, luister- en kijktips

Een verhaal over armoede en kansenongelijkheid

Misschien moet je iets lager mikken - Milio van de Kamp

In het huis waarin Milio van de Kamp opgroeit is regelmatig geen licht of warm water, en in de buurt waar hij woont is criminaliteit aan de orde van de dag. Toch lukt hem uiteindelijk wat zovelen niet lukt: ontsnappen uit de armoede. Hoewel zijn docent hem adviseert ‘iets lager te mikken’, slaagt hij erin vanuit het vmbo de universiteit te bereiken. Maar de sociale stijging komt niet zonder offers. Vervreemding van je familie, je nergens volledig thuis voelen, hoge schulden, depressie.

Een inzichtgevend boek, hier te bestellen, ook als luisterboek.

Veerkracht vinden in uitdagende tijden

Dingen die je hoop geven - Haemin Sunim

De bekende schrijver/monnik Haemin Sunim geeft een moderne draai aan het boeddhisme. Hoe kan je de inzichten uit deze religie inzetten bij het omgaan met tegenslagen? Gun jezelf tijd voor rust en reflectie, zegt Sunim. In dit boek vind je troost wanneer je die het hardst nodig hebt, aldus de uitgever. 'Haemin Sunim deelt heldere en krachtige wijsheden om moeilijke tijden door te komen en ze te leren accepteren. Zo kun je beter omgaan met de verwachtingen van anderen en brengen de grillen van het lot je niet meer uit balans.' Zin om te lezen?

Podcast: NBBI

NBBI podcast

Deze NBBI podcastserie geeft jou toegang tot de ervaring die je nodig hebt als je werkt binnen de schuldenproblematiek. In deze serie delen ervaren collega's Jimmy Frerichs en Linda Manders onder begeleiding van host Koos Woltjes hun ervaringen, uitdagingen, praktische tips en oplossingen. Elke aflevering zit boordevol tips en praktische voorbeelden om je handvatten te geven om de juiste keuzes te maken die je meteen kunt toepassen in de praktijk.

Benieuwd? Alle afleveringen vind je hier.

Podcast: Arm in Nederland

Linda de Mol

Hoe is het om in Nederland in armoede te leven? In deze podcast gaat Linda de Mol in gesprek met mensen die met hun gezin van een minimuminkomen moeten rondkomen. Arm in Nederland is een podcast van de LINDA.foundation. Dit is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA.  Luisteren? Klik hier.

Vijfdelige serie

Serie: 100 dagen in de vergeten wijk

Hoe groot is het sociale vangnet van Nederland? In de vijfdelige serie '100 dagen in de vergeten wijk' onderzoeken Tim den Besten en Nicolaas Veul hoe bewoners zich redden in de wijk Laak in Den Haag. Laak is een van de buurten die hoog scoren in lijstjes over eenzaamheid, armoede, woningnood en racisme. Tim en Nicolaas gaan er 100 dagen wonen en werken. Als 'stagiairs sociaal werk' worden ze geconfronteerd met de vele problemen in de wijk, en met hun eigen maatschappelijke betrokkenheid. Benieuwd? Klik hier om te kijken.

Webserie EO over probleemgezinnen en de professionals die hen helpen

Verloren kinderen, verloren hulpverleners

In Nederland groeien meer dan 80.000 jongeren op in probleemgezinnen. Bij zowel de ouders als de kinderen speelt vaak een opeenstapeling van allerlei sociale, psychische en financiële problemen. Jaar in jaar uit worden ze bijgestaan door een heel leger aan hulpverleners. Deze serie volgt drie gezinnen in hun stormachtige, wanhopige, maar ook liefdevolle dagelijkse bestaan. Tip: kijk vooral ook het vervolg ‘Verloren Hulpverleners’, waarin diverse professionals reflecteren op de docu-serie.

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online