schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor vaste lasten partners - september 2022

Webinar Vroegsignalering schulden

Energiearmoede maakt vroegsignalering nog urgenter

Op 3 oktober staat weer een webinar Vroegsignalering op de agenda. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur online te volgen en duurt ongeveer anderhalf uur.

Tijdens de bijeenkomst gaan diverse sprekers het onder meer hebben over energiearmoede en over een pilot bij de gemeente Den Haag met vroegsignalering op basis van afsluitsignalen van een energieleverancier. Ook gaan we in op de eerste lessen uit de CAK-Challenge en op de dynamiek rond drempelbedragen.

Het programma wordt nog definitief vastgesteld. 

Meld je aan

Effectmeting CAK Challenge

De CAK Challenge is erop gericht om de schuldhulpverlening in gemeenten te verbeteren door het gebruik van CAK-lijsten. Daarnaast worden de CAK-meldingen ingezet als vroegsignaal om kwetsbare groepen te helpen toegang te krijgen tot de schuldhulpverlening. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar het effect van de CAK Challenge op de praktijk en zal de tussentijdse resultaten delen in het webinar op 3 oktober.

Even voorstellen: Irith de Vreede

Sinds augustus is Irith de Vreede beleidsadviseur Vroegsignalering bij de NVVK. Ze vervangt Jolanda van Scharenburg die aan de slag is gegaan bij het Jongeren Perspectief Fonds. Irith werkt sinds 2005 bij PLANgroep, waar ze als projectmanager gemeenten helpt om vroegsignalering van schulden te implementeren en te verbeteren.

Irith: 'Al sinds mijn studie ben ik werkzaam in verschillende functies in de schuldhulpverlening. Nu ben ik vooral beleidsmatig en organisatorisch bezig. Het is extra leuk om eens in de keuken te mogen kijken van de NVVK, omdat ik er al jaren veel over lees en er veel informatie vind. Ik hoop een goede inhoudelijke bijdrage te leveren met mijn kennis en ervaring in het werken met gemeenten, schuldeisers en cliënten. Ook verwacht ik hier heel veel te leren.'

Doe mee! Proef NIvB voor effectievere vroegsignalering

Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) van het Nibud, de NVVK en BuddyPayment laat debiteuren voor meerdere achterstanden in één keer een realistische regeling treffen. Door automatische koppeling met de bankrekening(en) van de debiteur via PSD2, geeft het NIvB hen inzicht in hun budget en afloscapaciteit. Schuldeisers die meedoen aan het NIvB accepteren in principe de financieel onderbouwde voorstellen voor een regeling. In de testfase heeft het NIvB inmiddels met succes honderden betalingsregelingen getroffen.

Goede afbetalingsregelingen als interventie bij vroegsignalering
Het NIvB gaat nu in enkele gemeenten op proef samenwerken met vroegsignalering om de effectiviteit daarvan te vergroten. Debiteuren worden als interventie toegeleid naar betalingsregelingen.nl om daar voor alle openstaande achterstanden ineens een regeling te treffen. Het gaat daarbij altijd om regelingen waarbij de achterstanden voor 100% worden betaald in maximaal 12 maandelijkse termijnen. Als aflossen niet binnen een jaar lukt, leidt het NIvB de debiteur warm door naar de schuldhulpverlening.

Laat je informeren & doe mee met het NIvB
Graag willen we het proces voor de debiteur zo toegankelijk mogelijk maken door met zoveel mogelijk signaalpartners samen te werken. Daar zijn voorlopig geen kosten aan verbonden. Ook voor debiteuren is het gebruik gratis. Wil je bijdragen aan een effectieve en laagdrempelige vroegsignalerings-interventie en ben je geïnteresseerd in deelname aan de proef? Stuur dan voor meer informatie een bericht naar nivb@nibud.nl. Wil je meer weten: meld je aan voor het webinar over het NIvB op 13 oktober a.s. via deze link.

Contactgegevens ondertekenportaal nog actueel?

Wil je andere of juist extra contactpersonen toevoegen aan het ondertekenportaal? Mail dan de nieuwe naam met mailadres en zo nodig de te verwijderen contactpersoon naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe contactpersoon krijgt dan na verwerking van de wijziging eigen inloginformatie. Op deze manier kun je ook de tekenbevoegde aan laten passen. Een extra ondertekenaar behoort helaas niet tot de mogelijkheden.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je e-mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online