schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - september 2022

Webinar Vroegsignalering schulden

Energiearmoede maakt vroegsignalering nog urgenter

Op 3 oktober staat weer een webinar Vroegsignalering op de agenda. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur online te volgen en duurt ongeveer anderhalf uur.

Tijdens de bijeenkomst gaan diverse sprekers het onder meer hebben over energiearmoede en over een pilot bij de gemeente Den Haag met vroegsignalering op basis van afsluitsignalen van een energieleverancier. Ook gaan we in op de eerste lessen uit de CAK-Challenge en op de dynamiek rond drempelbedragen.

Het programma wordt nog definitief vastgesteld. 

Meld je aan

Effectmeting CAK Challenge

De CAK Challenge is erop gericht om de schuldhulpverlening in gemeenten te verbeteren door het gebruik van CAK-lijsten. Daarnaast worden de CAK-meldingen ingezet als vroegsignaal om kwetsbare groepen te helpen toegang te krijgen tot de schuldhulpverlening. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar het effect van de CAK Challenge op de praktijk en zal de tussentijdse resultaten delen in het webinar op 3 oktober.

Even voorstellen: Irith de Vreede

Sinds augustus is Irith de Vreede beleidsadviseur Vroegsignalering bij de NVVK. Ze vervangt Jolanda van Scharenburg die aan de slag is gegaan bij het Jongeren Perspectief Fonds. Irith werkt sinds 2005 bij PLANgroep, waar ze als projectmanager gemeenten helpt om vroegsignalering van schulden te implementeren en te verbeteren.

Irith: 'Al sinds mijn studie ben ik werkzaam in verschillende functies in de schuldhulpverlening. Nu ben ik vooral beleidsmatig en organisatorisch bezig. Het is extra leuk om eens in de keuken te mogen kijken van de NVVK, omdat ik er al jaren veel over lees en er veel informatie vind. Ik hoop een goede inhoudelijke bijdrage te leveren met mijn kennis en ervaring in het werken met gemeenten, schuldeisers en cliënten. Ook verwacht ik hier heel veel te leren.'

Overleg met E-N over afsluitsignalen buiten RIS of VPS om

Gemeenten vragen ons regelmatig waarom energieleveranciers die de LCV-overeenkomst ondertekend hebben, afsluitsignalen blijven sturen buiten RIS of VPS om. Als gevolg van de huidige situatie in de energiemarkt, worden het er steeds meer....

Vorderingen die nog geen 50 dagen oud zijn

Helaas is deze stroom een gevolg van gemaakte afspraken. Energieleveranciers zijn op basis van de afsluitregelingen voor energie (van ruim vóór 2021) wettelijk verplicht afsluitmeldingen te versturen, ook als de vorderingen (nog) niet voldoen aan de voorwaarde voor vroegsignalering, nl. dat ze 50-100 dagen oud zijn.

In de gesprekken over het LCV hebben de betrokkenen zich onvoldoende gerealiseerd dat een aantal partijen in de energiemarkt - binnen de wettelijke kaders - een zeer strak incassoproces uitvoeren. Zomaar langer wachten is voor hen vaak geen optie: er zijn al diverse energieleveranciers failliet gegaan door de situatie rond de gestegen energietarieven.

Vorderingen die ouder zijn dan 100 dagen
Het komt ook vaker voor gedacht dat vorderingen al meer dan 100 dagen oud zijn, voordat ze aan de LCV-definities voldoen. Bijvoorbeeld doordat een overeengekomen betalingsregeling toch is mislukt. Daardoor komt het ook voor dat er vlak voor ‘einde contract’ alsnog een afsluitsignaal verstuurd moet worden over een oude en inmiddels vaak forse achterstand, juist omdat men nooit een vroegsignaal heeft ‘mogen’ versturen.

Gesprek over een oplossing
Inmiddels zijn de ongewenste gevolgen van de LCV-afspraken pijnlijk helder. We gaan op zeer korte termijn met de relevante LCV-vertegenwoordigers in gesprek over oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een addendum voor de energiesector. Ook de mogelijkheden tot aanlevering van de overige (afsluit)signalen via de afgesproken kanalen voor vroegsignalering staan daarbij op de agenda.

Deurwaarders en incassobureaus in ondertekenportaal?

Sommige (kleinere) verhuurders besteden hun vroegsignalering uit aan een incassobureau of deurwaarder. Zolang het gaat om de aanlevering van signalen zoals vastgelegd in de Wgs (en afgesproken in de LCV-overeenkomst) gaat het nog steeds om vroegsignalering.

De door de oorspronkelijke signaalpartner aangewezen partij kan overeenkomsten ondertekenen en/of aanleveren in het ondertekenportaal, als het doel daarvan is dat de gemeente inwoners met financiële problemen een (nieuw) hulpaanbod kan doen. Een gesprek om de samenwerking te bespreken en te achterhalen of een partij aan de voorwaarden voldoet kan eventuele zorgen wegnemen voordat je een overeenkomst verzendt en ondertekent.

Contactgegevens ondertekenportaal nog actueel?

Wil je andere of juist extra contactpersonen toevoegen aan het ondertekenportaal? Mail dan de nieuwe naam met mailadres en zo nodig de te verwijderen contactpersoon naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe contactpersoon krijgt dan na verwerking van de wijziging eigen inloginformatie. Op deze manier kun je ook de tekenbevoegde aan laten passen. Een extra ondertekenaar behoort helaas niet tot de mogelijkheden.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je e-mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online