schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - januari 2023

Heb jij ze al verstuurd? Doen!

In het ondertekenportaal zijn alle overeenkomsten met energiemaatschappijen en drinkwaterbedrijven vervangen. De nieuwe overeenkomsten moeten opnieuw verstuurd en ondertekend worden. Ruim 70% van de gemeenten heeft dat inmiddels gedaan. Een dringende oproep aan de rest om dit goede voorbeeld snel te volgen.

De nieuwe overeenkomsten zijn nodig omdat de afgesproken termijnen in de praktijk onbedoeld belemmerend bleken te werken. Daarom zijn die in goed overleg met de koepels aangepast. De oude overeenkomsten zijn uit het portaal verwijderd, maar blijven bij de NVVK beschikbaar en opvraagbaar. Ze blijven uiteraard geldig totdat een nieuwe overeenkomst getekend is.

lees verder

NLE is Budget Energie geworden

Al langer was NLE onderdeel van Budget Energie en gebruikten beide bedrijven dezelfde front- en backofficediensten. NLE is nu volledig opgegaan in Budget Energie. Aanlevering van nieuwe signalen zal het niet langer plaatsvinden onder NLE.

Zie voor meer informatie de website:  www.nle.nl

Passende betalingsregeling voorkomt dat achterstand schuld wordt

Passende betalingsregelingen zijn het toverwoord bij sociale incasso, want die kunnen mensen ook echt nakomen. Maar hoe weet je of een regeling passend is? Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) berekent dat. Een welkome aanvulling in de gereedschapskist van schuldeisers en vroegsignaleerders. Werk jij er al mee?

Cora van Horssen, projectleider NIvB en hoofd van het NIBUD-kennisteam vertelde tijdens een webinar afgelopen december over de werking van het NIvB. Meer weten? Bekijk de website van het NIvB of stuur een mail naar nivb@nibud.nl.

Divosa - Leidraad Monitoring Vroegsignalering

Divosa en VNG Realisatie publiceerden onlangs de Leidraad Monitoring Vroegsignalering. Die biedt gemeenten handvatten voor het monitoren en evalueren van het proces van vroegsignalering van betalingsachterstanden. Daarnaast biedt de leidraad ondersteuning bij het gebruik van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. Eenduidige registratie en het gebruik van eenduidige definities zorgen voor een betrouwbaarder landelijk beeld en beter te vergelijken cijfers.

Om de monitor te verrijken vraagt Divosa gemeenten naar de verhalen achter de cijfers: Welke aanpak heb je uitgeprobeerd? En wat werkt daarin goed en wat niet? Andere gemeenten kunnen daarvan leren en tijd besparen door niet zelf het wiel uit te hoeven vinden. Mag Divosa jou benaderen om meer te horen over de aanpak in jouw gemeente? Geef dat door via een mail naar vroegsignalering@divosa.nl en ze plannen een afspraak met je in.

Terugkoppeling aan schuldeisers, dat kan vast beter…

Als een klant niet bereikt wordt of geen hulp accepteert, mogen gemeenten de signaalpartners niet laten weten waarom het signaal niet tot hulpacceptatie heeft geleid. De schuldeiser krijgt het ook niet te horen als de klant al bekend is bij schuldhulp of overleden blijkt. De gemeente mag alleen terugkoppelen dat het signaal níet opgepakt wordt. Frustrerend. De AVG is daarvoor de belangrijkste reden: de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gewaarschuwd geen onnodige persoonsgegevens terug te koppelen.

Toch denken we dat er ruimte in de wet zit om meer informatie mee te geven. De NVVK gaat dat samen met de VNG, xxllnc (RIS), BKR (VPS) en schuldeisers nader onderzoeken. Heb jij ideeën over informatie die nuttig is om te delen met schuldeisers? Of wil je meedenken? Laat het weten aan de NVVK: e.hennekens@nvvk.nl.

Zijn je contactgegevens nog actueel?

Een nieuwe persoon op de functie of een andere taakverdeling? Dan is het nodig om een nieuwe ondertekenaar of contactpersoon op te voeren in het ondertekenportaal. Mail de gewenste wijziging naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe ondertekenaar of contactpersoon ontvangt dan eigen inloggegevens.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online