schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - juli 2022

Terugblik

Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering van schulden 30 mei

Op 30 mei organiseerde de NVVK in samenwerking met VNG en Divosa alweer de 10e landelijke bijeenkomst Vroegsignalering van schulden. Bekijk het verslag met de bijbehorende presentaties en een aftermovie met een terugblik op verschillende themabijeenkomsten.

Volgende bijeenkomst: najaar 2022

In oktober organiseren we de 11e bijeenkomst. Dan in de vorm van een webinar met verschillende onderwerpen, om kennis en ervaringen met elkaar te delen. De bijeenkomst is kosteloos en vindt plaats op maandag 3 of dinsdag 4 oktober. Zodra de definitieve datum bekend is, informeren we jullie daarover.

380.000 signalen

Jaarrapportage Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden

Gemeenten ontvingen in 2021 meer dan 380 duizend signalen van betalingsachterstanden van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa, waar ruim 200 gemeenten aan meedoen.

Verbetering van signaalaanlevering vaste lasten partners via de brancheverenigingen

In november 2021 is in het laatste evaluatiegesprek met de Landelijk Convenant Vroegsignalering-onderhandeltafel afgesproken dat de NVVK een faciliterende rol pakt in het verzamelen en onderbouwen van kritische geluiden uit de uitvoering. Dit met de intentie om samen stappen te blijven zetten naar kwalitatief betere aanlevering van vroegsignalen. 

Met een nieuw samengestelde klankbordgroep van gemeentes hebben inmiddels een aantal sessies hierover plaatsgevonden. De lokale vragen en vermoedens zijn vervolgens – waar mogelijk - getoetst in de data van BKR en Inforing. De conclusies hieruit worden door de NVVK gedeeld met de branches, om op basis hiervan het gesprek in de eigen sector aan te gaan en waar mogelijk weer een verdere verbetering te realiseren  

Verwonder jij je over zaken in de samenwerking tussen gemeente en vaste lasten partner, kijk eerst even op de community vroegsignalering of het een bekend issue is en lees even mee. Heb je een nieuw aandachtspunt, meldt het vooral bij ons via de community of rechtstreeks aan e.hennekens@nvvk.nl.

Nieuwe wethouder als ondertekenaar? Zo voer je een wijziging door in het ondertekenportaal

Wil je een nieuwe ondertekenaar opvoeren in het ondertekenportaal? Mail dan de nieuwe naam met mailadres en de naam van de ondertekenaar die verwijderd moet worden naar helpdesk@inforing.nl. Als dat is verwerkt krijgt de nieuwe ondertekenaar een mail met eigen inloggegevens. Op deze manier kun je ook contactpersonen toevoegen aan het ondertekenportaal of hun gegevens aanpassen.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Veelgestelde vragen

We krijgen nog regelmatig vragen over Vroegsignalering. Heb je ook een vraag? Check eerst of jouw vraag al bij de Q&A’s op onze website staat, dan heb je snel je antwoord.

Als je vraag er niet tussen staat, kun je die stellen via projecten@nvvk.nl. We vullen Q&A’s regelmatig aan en werken de antwoorden bij als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Ga naar de algemene Q&A of de Q&A voor verhuurders. 

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online