schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor vaste lasten partners - februari 2022

Bijna 650 partijen aan de slag met de LCV-overeenkomst

Een groot deel van de gemeenten en vaste lasten partners maakten het afgelopen jaar gebruik van het NVVK signingportaal om vroegsignaleringsovereenkomsten makkelijk te kunnen genereren, aanbieden en ondertekenen. Op het moment van schrijven zijn de contactpersonen van maar liefst 330 gemeenten te vinden in het portaal. 308 vaste lasten partners hebben zich gemeld en doorgegeven in welke gemeenten ze diensten leveren. Het resultaat: ruim 17.500 gegenereerde overeenkomsten, waarvan er al bijna zijn 15.000 verstuurd voor ondertekening.

Dat is een mooi resultaat, maar daarmee zijn we er nog niet. De zoektocht naar de beste invulling van vroegsignalering is inmiddels in volle gang. En ook daarbij is samenwerking cruciaal. We horen graag wat goed gaat. Zie je dat iets beter kan? Ga dan het gesprek aan met de vaste lasten partners, BKR of Inforing, de gemeente of een koepel. De NVVK faciliteert graag waar dat mogelijk en nodig is.

Initiatief NVVK voor proportionele signalen

In de handreiking van de AP voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat signaalpartners en gemeenten allebei verantwoordelijk zijn voor de proportionaliteit van het signaal. Signalen die niet proportioneel zijn mogen niet verstuurd worden. Gemeenten die toch zulke signalen krijgen mogen ze niet opvolgen.

De betrokken koepels van vaste lasten partners hebben aangekondigd dat ze met hun leden in gesprek willen gaan om de kwaliteit van de ontvangen signalen te verbeteren. Daarvoor zal de NVVK per branche ‘vraagtekens en zorgen’ inventariseren met een klankbordgroep uit diverse gemeenten. Na onderbouwing door Inforing of BKR worden de uitkomsten gedeeld met de relevante koepels, zodat ze daarmee aan de slag kunnen met hun leden.

Vooruitlopend op de inventarisatie heeft de NVVK onlangs aan de koepels gevraagd om voor de eigen branche een drempelbedrag vast te stellen. Daarmee kunnen hun leden bepalen of een signaal proportioneel is voordat ze het naar de gemeente sturen.

Wijzigingen in het ondertekenportaal, zo doe je dat!

Wil je andere of extra contactpersoon toevoegen aan het ondertekenportaal? Mail dan de nieuwe naam met mailadres en eventueel de contactpersoon die verwijderd moet worden naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe contactpersoon krijgt dan na verwerking van de wijziging eigen inloginformatie. Op deze manier kun je ook de ondertekenaar aanpassen, maar je kan geen extra ondertekenaars toevoegen.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Divosa publiceert eerste rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden

Sinds 1 juli 2021 beheert Divosa de Monitor Vroegsignalering Schulden. Op donderdag 20 januari verscheen de eerste rapportage van de monitor met cijfers over de eerste 9 maanden van 2021 van 144 deelnemende gemeenten. In het voorjaar wordt de rapportage over heel 2021 verwacht.

Podcast 'Jong in de schulden'

Met vroegsignalering proberen we inwoners met dreigende problematische schulden tijdig te bereiken om ze hulp aan te bieden die voorkomt dat hun geldzorgen groter worden. Maar wat vraagt het nou van inwoners om hulp te accepteren? We weten inmiddels dat jongeren daarin vaak andere behoeftes hebben. Meer weten? Beluister dan de podcast 'Jong in de schulden'. Daarin gaat NVVK-beleidsadviseur Ronit van der Schaaf op zoek naar antwoorden op de vraag wat jongeren met schulden bezighoudt, hoe je ze vindt en wat de beste hulpaanpak is. De 3 podcast-afleveringen zijn onder meer bij streamingdienst Spotify gratis te beluisteren.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online