schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor vaste lasten partners - mei 2022

Samen werken aan kwaliteit van signalen

De meeste gemeenten en bijna 300 signaalpartners hebben al overeenkomsten met elkaar gesloten over vroegsignalering. Daarom vervult de NVVK nu een brugfunctie tussen uitvoerders en (landelijke) signaalpartners om de uitvoering in de keten verder te faciliteren. Dat doen we onder andere door met elkaar het juiste gesprek te voeren over de kwaliteit van aangeleverde signalen. Inmiddels hebben we in 2 sessies (en tussentijdse mailwisselingen) met een gemeentelijke klankbordgroep aandachtspunten over de (kwaliteit van) aanlevering in kaart gebracht.

Vuistregels voor signaalpartners om de juiste signalen aan te leveren
De aandachtspunten zijn vertaald in algemene vuistregels voor signaalpartners:

  • Lever alleen signalen over huidige klanten. Er is geen grondslag voor signalen over restschulden van ex-klanten na vertrek uit een woning (bij huur en water) of na overstap naar een concurrent (bij zorgverzekering of energie).
  • Zorg dat je sociale incasso hebt gevoerd voordat je signalen meldt.
  • Als een klant bij een signaalpartner bezwaar maakt tegen het doorgeven van gegevens is er geen grondslag voor een signaal. Dat moet de signaalpartner zelf administreren.
  • Signalen mogen niet gaan over lopende betalingsregelingen: een signaal over een betalingsachterstand is pas toegestaan als er geen betalingsregeling is of als die niet wordt nagekomen.
  • Toets op de proportionaliteit en omvang van de achterstand: is er echt een indicatie van dreigende schulden. Oftewel: zou jij zelf iemand op de stoep willen hebben staan voor deze achterstand? Het is de signaalpartner die primair verantwoordelijk is voor een proportioneel signaal.

Terugkoppeling van vragen over individuele signaalpartners
De NVVK krijgt rechtstreeks en via de klankbordgroep en community Vroegsignalering vragen over individuele (landelijke) signaalpartners. Bijvoorbeeld als aangeleverde volumes achter lijken te blijven bij die van branchegenoten. In samenwerking met Inforing en BKR proberen we die beelden nu op landelijk niveau verder te duiden. We hebben de eerste resultaten binnen, dus die gaan we met de betreffende branches delen. Daarna kan er zo nodig een vervolggesprek over plaatsvinden in die branches.

Is je incassoafdeling al op de hoogte van de afspraken over vroegsignalering?
Gemeenten merken in hun contact met incasso-afdelingen regelmatig dat die nog niet bekend zijn met vroegsignalering en de afspraken daarbij. Zo weet men soms niet dat incassomaatregelen direct moeten worden opgeschort zodra de gemeente laat weten dat iemand schuldhulp heeft geaccepteerd. Hopelijk gaat het hier om kinderziektes bij de opstart van nieuwe processen en samenwerkingen. Een check bij je eigen incasso-afdeling kan in ieder geval geen kwaad.

Wat te doen met afsluitsignalen van energieleveranciers en drinkwaterbedrijven?
Al voor de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking trad, moesten energieleveranciers en drinkwaterbedrijven voorafgaand aan afsluiting een signaal afgeven aan de gemeente. Zo kon een ‘bedreigende situatie’ voor de klant mogelijk voorkomen worden. Wat te doen met deze signalen nu er afspraken zijn gemaakt over vroegsignalering? Lees de uitgebreide uitleg over wat er met die signalen moet gebeuren in de terugblik op het webinar Afsluitsignalen, wat nu? Vanwege de sterk stijgende energieprijzen is het extra belangrijk om alert te zijn op afsluitsignalen van energiebedrijven.

Module Vroegsignalering beschikbaar

De NVVK legt de werkzaamheden bij de verschillende onderdelen van het proces en de werkzaamheden bij schuldhulpverlening vast in modules. In april 2022 is de module Vroegsignalering gepubliceerd. Die biedt opdrachtgevers, schuldhulpverleners en schuldeisers inzicht in de uitgangspunten voor dienstverlening bij vroegsignalering.

Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering van schulden – maandag 30 mei 2022

Op maandagmiddag 30 mei staat alweer de 10e landelijke bijeenkomst Vroegsignalering op de agenda. Het plenaire deel daarvan is online te volgen. De themabijeenkomsten kun je alleen op locatie in Utrecht bijwonen.

Interesse? Bekijk de informatie over de bijeenkomst Vroegsignalering van schulden of geef je direct op via de aanmeldlink. Daar kun je ook nog je keuze voor themasessies doorgeven als je dat bij je aanmelding nog niet hebt gedaan.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online