schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor vaste lasten partners - maart 2024

‘Vroegsignalering moet beter, en dat kan ook’

‘Er zijn grote verschillen in de moeite die gemeenten doen om burgers te bereiken na ontvangst van een signaal’, schrijft de Nationale ombudsman in een rapport over vroegsignalering. Hij pleit voor landelijk vastgelegde ‘minimumvereisten’ in de omgang met het onderwerp.

Vroegsignalering is een waardevol instrument, noteert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Hoe eerder hoe beter, Vroegsignalering van schulden door gemeenten’. Tegelijk concludeert de Ombudsman in zijn rapport dat het voor gemeenten niet meevalt om op basis van de signalen in te schatten hoe groot de financiële problemen van inwoners nu precies zijn.

lees verder

Q&A sessie Nationale ombudsman
Op maandag 18 maart a.s. biedt de Nationale ombudsman via de Raadbaak gelegenheid om in gesprek te gaan over zijn bevindingen. Deze sessie staat open voor zowel gemeenten als vaste lasten partners. Meld je
hier aan. 

NVVK Expeditie in aantocht: 'Doeltreffende vroegsignalering'

Na 2 expedities waarin teams van vooral gemeenten en kredietbanken werkten aan het verkorten van de doorlooptijden van hun schuldregelingstraject, ontwikkelen we nu ook een Expeditie Vroegsignalering. We geven je graag een kijkje in de keuken tijdens de voorbereiding.

Het doel van de expedities is dat de deelnemers van elkaar leren. En zelf meer gaan experimenteren. ‘Ik heb nu al nieuwe dingen opgestoken van de anderen die meedenken over de opzet van deze expeditie’, zegt een enthousiaste sociaal werker Annelies Nass (Rijnstad). 

lees verder

Hulpacceptatie is en blijft vrijwillig. Maar wat als…?

Wat kan een gemeente doen als een inwoner totaal niet meewerkt om huisuitzetting te voorkomen? Hilversum pionierde met beschermingsbewind op aanvraag van B&W. Het is een onbekend maar nuttig instrument. Na veel uitzoeken en uitleggen aan partners lukte het de hulpverleners. ‘Mooi om te zien dat deze inwoner nu snapt dat wij er zijn om te helpen.’

‘We vertellen overal dat financiële hulpverleners er zijn om mensen te helpen die in de problemen zitten. Maar die mensen moeten dan ook wel geholpen wíllen worden. Wil iemand dat niet, dan moet je creatief en vasthoudend zijn om te kijken waar je kan komen met zo’n dossier’.

lees verder

Telefoonnummer of e-mailadres bekend? Graag aanleveren! 

Gemeenten merken dat telefonisch contact heel effectief is. En bovendien efficiënter dan huisbezoeken. Vermeld daarom - waar mogelijk - ook het telefoonnummer bij het aanleveren van een signaal. En het liefst ook een e-mailadres, indien bekend. Dat helpt gemeenten om meer mensen te bereiken en een hulpaanbod te doen. 

NVVK Community Vroegsignalering

Al een aantal jaren treffen partijen die geïnteresseerd zijn in Vroegsignalering en aanverwante vraagstukken elkaar op de NVVK Community Vroegsignalering. En dit blijven we uiteraard ook gewoon faciliteren. Aanmelden voor deze open community kan nog steeds: www.nvvk.nl/open-community

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

Dit is een uitgave van NVVK.

Bekijk online