schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

Vaste lasten partners - januari 2023

Passende betalingsregeling voorkomt dat achterstand schuld wordt

Passende betalingsregelingen zijn het toverwoord bij sociale incasso, want die kunnen mensen ook echt nakomen. Maar hoe weet je of een regeling passend is? Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) berekent dat. Een welkome aanvulling in de gereedschapskist van schuldeisers en vroegsignaleerders. Werk jij er al mee?

Cora van Horssen, projectleider NIvB en hoofd van het NIBUD-kennisteam vertelde tijdens een webinar afgelopen december over de werking van het NIvB. Meer weten? Bekijk de website van het NIvB of stuur een mail naar nivb@nibud.nl.

Terugkoppeling aan schuldeisers, dat kan vast beter…

Als een klant niet bereikt wordt of geen hulp accepteert, mogen gemeenten de signaalpartners niet laten weten waarom het signaal niet tot hulpacceptatie heeft geleid. De schuldeiser krijgt het ook niet te horen als de klant al bekend is bij schuldhulp of overleden blijkt. De gemeente mag alleen terugkoppelen dat het signaal níet opgepakt wordt. Frustrerend. De AVG is daarvoor de belangrijkste reden: de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gewaarschuwd geen onnodige persoonsgegevens terug te koppelen.

Toch denken we dat er ruimte in de wet zit om meer informatie mee te geven. De NVVK gaat dat samen met de VNG, xxllnc (RIS), BKR (VPS) en schuldeisers nader onderzoeken. Heb jij ideeën over informatie die nuttig is om te delen met schuldeisers? Of wil je meedenken? Laat het weten aan de NVVK: e.hennekens@nvvk.nl.

Telefoonnummer bekend? Graag aanleveren!

Gemeenten hebben gemerkt dat telefonisch contact heel effectief is. En bovendien efficiënter dan huisbezoeken. Vermeld daarom waar mogelijk ook het telefoonnummer bij het aanleveren van signalen. Dat helpt gemeenten om meer mensen te bereiken om ze een hulpaanbod te doen.

Zijn je contactgegevens nog actueel?

Een nieuwe persoon op de functie of een andere taakverdeling? Dan is het nodig om een nieuwe ondertekenaar of contactpersoon op te voeren in het ondertekenportaal. Mail de gewenste wijziging naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe ondertekenaar of contactpersoon ontvangt dan eigen inloggegevens.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online