schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - april 2023

Let op: dagelijkse ‘crisis’-signalen energie m.i.v. 1 april

Het ministerie van Economisch Zaken heeft afgelopen donderdag een nieuwe Regeling afsluitbeleid en Warmteregeling gepubliceerd. Hiermee worden veel van de extra beschermingsmaatregelen van deze winter gecontinueerd. Daarnaast is een nieuwe bepaling opgenomen die energiemaatschappijen m.i.v. 1 april verplicht tot het sturen van een eindeleveringssignaal aan de gemeente, in aanvulling op een verplicht vroegsignaal. Ook een tussentijds sterk oplopende achterstand moet gemeld worden. 

De verplichting tot het sturen van meerdere signalen voorafgaand aan afsluiting (c.q. contractbeëindiging) gaat per direct in. Dit betekent dus ook dat gemeenten dergelijke eindeleveringssignalen snel gaan ontvangen. Met de energiemaatschappijen is afgesproken dat deze signalen herkenbaar via RIS en VPS aangeleverd worden. Voor gemeenten betekent het dat de inrichting van het systeem hierop aangepast moet worden. Bijvoorbeeld door de juiste personen toegang te geven tot het systeem of voor een apart ‘bakje’ te zorgen, van waaruit de juiste collega's dagelijks deze eindeleveringssignalen kunnen ontvangen en opvolgen. BKR en Xxllnc zijn waar nodig beschikbaar voor vragen en ondersteuning. 

Omdat deze nieuwe regelgeving met ongekende snelheid ingevoerd is, met de intentie inwoners ook na 1 april blijvend te beschermen, is de verwachting dat de opstart niet vlekkeloos zal verlopen. De NVVK probeert, uiteraard in overleg met de (grote) energiemaatschappijen, zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Daarbij moet er ook, zeker in het begin, rekening gehouden worden met ‘opruimacties’ van afgelopen winter: voor klanten die in contact gebleven zijn en daardoor niet afgesloten mochten worden, maar wel hun schuld fors op hebben laten lopen, zal het verplichte ‘eindeleveringssignaal’ snel aangeleverd worden. De leveranciers moeten na dit laatste signaal, op basis van de nieuwe wetgeving, minimaal 20 werkdagen wachten voordat afsluiting daadwerkelijk mag plaatsvinden.

Vragen? Stel ze via de community of sluit aan bij het webinar over de nieuwe energiesignalen op donderdag 13 april van 16.00 tot 17.00.

Heb jij de laatste overeenkomsten al verstuurd?

https://www.nvvk.nl/page/1439/2023/03/15/Vroegsignalering-wat-is-er-veranderd-en-hoe-onderteken-je-nieuwe-overeenkomsten?originNode=1420

In het ondertekenportaal zijn medio december 2022 álle overeenkomsten met energiemaatschappijen en drinkwaterbedrijven vervangen. De nieuwe overeenkomsten moeten opnieuw verstuurd en ondertekend worden. Ruim 90% van de gemeenten heeft dat inmiddels gedaan. Een dringende oproep voor de laatste gemeenten om dit goede voorbeeld snel te volgen.

De nieuwe overeenkomsten zijn in goed overleg met de koepels aangepast. De oude overeenkomsten zijn uit het portaal verwijderd, maar blijven bij de NVVK beschikbaar en opvraagbaar. Deze blijven uiteraard geldig totdat een nieuwe overeenkomst getekend is.

Voor meer informatie over de gewijzigde overeenkomst, bekijk onze infographic!

lees verder

Nationale Ombudsman start onderzoek naar Vroegsignalering

Door stijgende inflatie komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Gemeenten kunnen daardoor een toestroom verwachten aan mensen met geldproblemen en problematische schulden. Het is daarom belangrijk dat zij investeren in vroegsignalering: het vroegtijdig opsporen van mensen met schulden, om vervolgens hulp aan te bieden. De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de vraag hoe gemeenten vroegsignalering toepassen en of ze daarbij voldoende oog hebben voor burgers.

lees verder

Aan de slag met CAK signalen?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) houdt een lijst bij van inwoners die al zes maanden of langer hun volledige zorgpremie niet betalen en niet reageren op herinneringen van hun zorgverzekeraar. Sinds juli 2017 mogen zij deze informatie delen met gemeenten, zodat deze mensen gericht kunnen worden benaderd. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in 5 gemeenten hoe zij werken aan de hand van deze lijst.

Het Verwey-Jonker Instituut bracht de werkzame elementen, geleerde lessen en eerste effecten ervan in kaart en schreef een handreiking. De bedoeling is om andere gemeenten te inspireren een eigen aanpak te ontwikkelen. In de handreiking staan tien tips voor gemeenten en/of andere instanties die aan de slag willen met een outreachende aanpak.

lees verder

Pilot ‘Warm doorverwijzen’ van start

De NVVK startte onlangs samen met waterbedrijf Evides een pilot om klanten met betaalachterstanden die hulp willen, warm door te verwijzen naar de schuldhulpverlening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van RIS. Inmiddels nemen 9 schuldhulpverlenende organisaties deel.

Wie een achterstand heeft bij waterbedrijf Evides en open staat voor hulp, wordt warm doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulp. Die reageert binnen 3 dagen op de melding. Naar verwachting draagt deze werkwijze bij aan het sneller bieden van hulp, het eerder accepteren van hulp én klanten die sneller financieel gezond zijn.

Op termijn streven we naar een landelijk dekkend netwerk voor het werken met dit type melding.

lees verder

NVVK Community Vroegsignalering nu ‘Open community’

Al een aantal jaren treffen partijen elkaar op de NVVK Community Vroegsignalering. En dit blijven we uiteraard ook gewoon faciliteren. Wel is onlangs een tweede openbare community gestart, het NVVK Jongerenoverleg. De Community Vroegsignalering is daardoor als ‘kanaal’ onderdeel geworden van een groter geheel: de Open community.

Aanmelden voor de community kan nog steeds! 

Contactpersoon en tekenbevoegde nog actueel?

Een nieuwe persoon op de functie, of een andere taakverdeling? Pas dit dan ook aan in het ondertekenportaal. Mail de gewenste wijziging naar helpdesk@inforing.nl. De nieuwe contactpersoon en/of tekenbevoegde ontvangt dan eigen inloggegevens.

Ben je je inloggegevens kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina van het ondertekenportaal en vul je mailadres in. Je krijgt dan een link toegestuurd om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online