schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - maart 2024

‘Vroegsignalering moet beter, en dat kan ook’

‘Er zijn grote verschillen in de moeite die gemeenten doen om burgers te bereiken na ontvangst van een signaal’, schrijft de Nationale ombudsman in een rapport over vroegsignalering. Hij pleit voor landelijk vastgelegde ‘minimumvereisten’ in de omgang met het onderwerp.

Vroegsignalering is een waardevol instrument, noteert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Hoe eerder hoe beter, Vroegsignalering van schulden door gemeenten’. Tegelijk concludeert de Ombudsman in zijn rapport dat het voor gemeenten niet meevalt om op basis van de signalen in te schatten hoe groot de financiële problemen van inwoners nu precies zijn.

lees verder

Q&A sessie
Op maandag 18 maart a.s. biedt de Nationale ombudsman via de Raadbaak gelegenheid om in gesprek te gaan over zijn bevindingen. Deze sessie staat open voor zowel gemeenten als vaste lasten partners. Meld je
hier aan. 

VNG (be)spreekuur
Daarnaast organiseert de VNG samen met de Nationale ombudsman op donderdag 21 maart een (be)spreekuur voor gemeenten over het onderzoek.
Meld je hier aan voor het VNG (be)spreekuur. 

NVVK Expeditie in aantocht: 'Doeltreffende vroegsignalering'

Na 2 expedities waarin teams van vooral gemeenten en kredietbanken werkten aan het verkorten van de doorlooptijden van hun schuldregelingstraject, ontwikkelen we nu ook een Expeditie Vroegsignalering. We geven je graag een kijkje in de keuken tijdens de voorbereiding.

Het doel van de expedities is dat de deelnemers van elkaar leren. En zelf meer gaan experimenteren. ‘Ik heb nu al nieuwe dingen opgestoken van de anderen die meedenken over de opzet van deze expeditie’, zegt een enthousiaste sociaal werker Annelies Nass (Rijnstad). 

lees verder

Hulpacceptatie is en blijft vrijwillig. Maar wat als…?

Wat kan een gemeente doen als een inwoner totaal niet meewerkt om huisuitzetting te voorkomen? Hilversum pionierde met beschermingsbewind op aanvraag van B&W. Het is een onbekend maar nuttig instrument. Na veel uitzoeken en uitleggen aan partners lukte het de hulpverleners. ‘Mooi om te zien dat deze inwoner nu snapt dat wij er zijn om te helpen.’

‘We vertellen overal dat financiële hulpverleners er zijn om mensen te helpen die in de problemen zitten. Maar die mensen moeten dan ook wel geholpen wíllen worden. Wil iemand dat niet, dan moet je creatief en vasthoudend zijn om te kijken waar je kan komen met zo’n dossier’.

lees verder

De VNG Routekaart Financiële Zorgen staat live!

De routekaart Financiële zorgen helpt gemeenten om hun schuldhulpverlening zo goed en integraal mogelijk te organiseren. Deze routekaart, ontwikkeld door de VNG, doorloopt alle fasen van het schuldhulpverleningsproces: van bewustwording en vroegsignalering tot begeleiding en nazorg. Ook krijgen gemeenten handvatten om capaciteit en middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

In de routekaart legt een inwoner met financiële zorgen een reis af. De routekaart geeft de dienstverlening weer langs diverse mijlpalen, uitgaande van wat een inwoner ideale dienstverlening vindt. Per mijlpaal zijn er verschillende rollen van de gemeente uitgewerkt. De routekaart biedt een basis voor maatwerk en een platform voor uitwisseling. 

lees verder

Vraag nu een verkleinde CAK-lijst aan

Een betalingsachterstand van de zorgpremie is één van de eerste signalen van geldproblemen. Met de CAK-lijst krijgen gemeenten zicht op mensen die langer dan 6 maanden hun zorgpremie niet hebben betaald. Deze lijst helpt gemeenten om gericht hulp te bieden aan inwoners met (beginnende) schulden. Vanaf nu is het mogelijk om een lijst met specifieke gegevens op te vragen.

lees verder

Vroegsignalering door particuliere verhuurders

Wat vertel je een verhuurder als deze met vragen over vroegsignalering en het te doorlopen proces bij de gemeente komt?

Om je hierbij te helpen werd de pagina www.nvvk.nl/vroegsignalering-verhuurders recent geheel herzien. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties paste recent haar informatievoorziening voor verhuurders aan. Mis je specifieke informatie: geef het vooral aan ons door!

NVVK Community Vroegsignalering

Al een aantal jaren treffen partijen die geïnteresseerd zijn in Vroegsignalering en aanverwante vraagstukken elkaar op de NVVK Community Vroegsignalering. En dit blijven we uiteraard ook gewoon faciliteren. Aanmelden voor deze open community kan nog steeds: www.nvvk.nl/open-community

schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo

Onze nieuwsbrief ontvangen?

meld je aan

Volg de NVVK

Dit is een uitgave van NVVK.

Bekijk online