schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor gemeenten - december 2022

Nieuwe LCV-overeenkomsten voor energie & drinkwater

Voor zowel energie- als drinkwaterbedrijven worden álle overeenkomsten in het NVVK signing portal op donderdag 8 december a.s. vernieuwd.

Zowel nog niet verstuurde als ook volledig ondertekende overeenkomsten met de energie- en waterbedrijven worden vervangen door een nieuwe overeenkomst. Deze nieuwe overeenkomsten zullen opnieuw verstuurd én opnieuw ondertekend moeten worden. Oude getekende overeenkomsten met energieleveranciers en drinkwaterbedrijven worden uit het portaal verwijderd, maar blijven bij de NVVK beschikbaar en opvraagbaar.

Voor meer informatie over de gewijzigde overeenkomst lees: Verbeterde vroegsignaleringsafspraken met energie- en drinkwaterbedrijven - NVVK

Op maandag 12 december besteden we in een webinar uitgebreid aandacht aan de achtergrond van deze wijzigingen en wat dit voor de uitvoering betekent. Heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog via deze link: Over Vroegsignalering van schulden - NVVK

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online