Vroegsignalering in Nijmegen

Schuldeisers en gemeenten voorkomen samen schulden

Wat houdt de innovatie in?

De gemeente Nijmegen werkt samen met een groot aantal corporaties en Vitens, het waterleidingbedrijf. Voor de pilot zal Vitens maandelijks gegevens van hun Nijmeegse klanten met een betalingsachterstand van tenminste 98 dagen aan de gemeente doorgeven. Voor het verzamelen van de gegevens maakt de gemeente afspraken met Bureau Krediet Registratie (BKR). De gegevens zullen in een separaat, strikt beveiligd systeem worden opgeslagen. De gemeente selecteert elke maand 50 inwoners met een betalingsachterstand bij minimaal drie convenantpartners. Medewerkers van Bureau Schuldhulpverlening benaderen deze inwoners en bieden ondersteuning aan als dat nodig is.

Waarom deze innovatie, welk probleem lost het op?

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Vitens is als schuldeisers gemotiveerd om aan dit project mee te doen omdat zij niet over hoeven te gaan tot afsluiting. Zij willen dit project het liefst uitbreiden door meer van dit soort convenanten af te sluiten met gemeenten. Iedereen heeft tenslotte kraanwater nodig, elke dag opnieuw. Schuldhulpverlening kan op deze manier veel eerder en dus sneller problemen oplossen.

Wanneer is de innovatie gestart?

De pilot is gestart op 1 oktober 2016 en zal begin 2018 worden geëvalueerd.

Welke link biedt meer informatie?

Onder andere

Wie kan meer informatie geven?

Reggie Kamps
Hoofd Bureau Schuldhulpverlening
r.kamps@nijmegen.nl

Naar boven