Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkorting aflosperiode

Met ingang van 1 juli 2023 hanteren we in de Msnp een aflosperiode van 18 maanden. Die periode valt niet altijd samen met de hulp die onze leden verlenen. Zij bieden trajecten aan waarin de begeleiding zo kort is als kan, maar ook zo lang duurt als nodig.

Snel naar 

Aflosperiode is iets anders dan nazorgperiode

Geen hulpvrager is hetzelfde. De begeleiding in de nazorgperiode na het starten van de schuldregeling stemmen we daarom af op de behoefte van de hulpvrager. De verkorting maakt het nog belangrijker om mensen met schulden goed in beeld te houden. Alleen zo kunnen we borgen dat hun toekomst financieel stabiel blijft.

Om nazorg en begeleiding landelijk op niveau te brengen, zijn we hierover in gesprek met schuldeisers en met de VNG. Volg onze nieuwskanalen voor updates. 

Halvering Msnp voor ondernemers

De hoofdregel is dat er niets aan het minnelijk traject is veranderd, behalve de looptijd. Voor ondernemers is dat iets gecompliceerder. Veel gemeenten gebruiken het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) óf de Wgs als wettelijke grondslag voor het aanbieden van schuldhulpverlening. En die Bbz-regeling is niet gewijzigd. In veel gemeenten wordt dit als een obstakel gezien. 

We signaleren op dit moment:

 • een ondernemer met een partner zonder inkomen zou op grond van de Bbz in een 36 maanden regeling komen;
 • een ondernemer met een partner mét inkomen zou op grond van de Wgs in een 18 maanden regeling komen. 

We hebben dit gemeld bij het ministerie.

En de Wsnp?

Ook de Wsnp wordt per 1 juli 2023 aangepast. De aflostermijn wordt ook daar in principe 18 maanden. De rechter kan de looptijd van de Wsnp verkorten met de periode die al doorgebracht is in de Msnp. De verwachting is dat rechters daarvoor wel de Msnp-periode zullen toetsen aan wat er van hulpvragers wordt gevraagd in de Wsnp.

Geen overgangsregeling, wat nu?

Noch de Tweede Kamer noch minister Schouten heeft besloten dat er een overgangsregeling moet komen voor hulpvragers die sinds 3 februari 2023 aan een schuldregeling begonnen.

De bal ligt nu bij gemeenten. Dat is voor schuldeisers niet handig; zij krijgen in theorie te maken met allerlei uiteenlopende regelingen waarin soms ook van hen medewerking gevraagd wordt. 

Voor inwoners is het ook moeilijk uit te leggen dat de gemeentegrens op deze manier nog bepalender wordt voor de omgang met je schulden.

Wanneer je een lokale regeling ontwerpt, doe dit dan met de volgende uitgangspunten:

 1. Definieer een duidelijke periode, bijvoorbeeld vanaf 3 februari 2023, de dag waarop minister Schouten haar brief over dit onderwerp publiceerde
 2. Zet de lopende schuldbemiddelingen om naar saneringskredieten, die zijn makkelijker af te kopen. Tijdens corona hebben diverse gemeenten hier al ervaring mee opgedaan. Deventer stelde daarvoor indertijd een speciale brief op.
 3. Koop vervolgens deze en andere saneringskredieten eerder af en verwerk de kosten in je begroting. 

Brievenboek en Schuldregelingsovereenkomst

Het brievenboek is het afgelopen jaar aangepast op nieuwe wet- en regelgeving, B1 schrijftaal en de gewijzigde termijn van een schuldregelingstraject: 18 maanden in plaats van 36 maanden. 

Bij dit brievenboek geldt echter dat er een aantal onzekerheden zijn, omdat daarover nog geen duidelijkheid is. Dit wordt pas duidelijk na verdere afstemming met leden en schuldeisers. Het betreft hier bijvoorbeeld:

 • De frequenties van voorgeschreven her-controles en betaalmomenten bij een schuldbemiddeling. Waarbij we controlemomenten uitdrukkelijk loskoppelen van een contactmoment;
 • De manier waarop een betalingsregeling en herfinanciering kan worden ingezet voor een periode die langer is dan 18 maanden;
 • Het feit dat de definitie van een problematische schuldsituatie vooralsnog gehandhaafd blijft op 36 maanden; hier doen we onderzoek naar. 

Het brievenboek zal, vermoedelijk eind 2023 of begin 2024, opnieuw worden aangepast wanneer duidelijkheid is over genoemde zaken. Tot die tijd zal het aankomen op een kritische blik, rekening houdend met de keuzes die komend half jaar gemaakt worden.

De gewijzigde schuldregelingsovereenkomst voor 18 maanden vind je hier

Publicaties rond de verkorting

Alles wat we als NVVK publiceren rond dit thema vind je onderaan deze pagina. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe publicaties? Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Zie onze agenda voor speciale bijeenkomsten rond het onderwerp.

Check ook de lijst van veelgestelde vragen rond de verkorting, die we samen met VNG opstelden, en de community voor vragen over de zorgverzekeraars. 

Nieuws over verkorting aflosperiode

 1. Wijzigingen VTLB-rapport

  VTLB-calculator en rapport juli 2023 beschikbaar!

  13 jul 2023

  De VTLB-calculator en het VTLB-rapport van juli 2023 zijn nu beschikbaar. In de calculator zijn de normen aangepast en verder is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 2. In gesprek over ingewikkelde brieven.jpg

  Brief aan Kamerleden over belang van kwaliteitsvloer

  Oproep schuldeisers en schuldhulpverleners: maak bestuurlijke afspraken

  30 jun 2023

  Samen met een brede coalitie aan schuldeisers schreef de NVVK Kamerleden een brief. Onderwerp: de urgentie van een landelijke afsprakenset inzake de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Woensdag 5 juli is er een commissiedebat waarbij de Kamer in gesprek gaat met minister Schouten over het onderwerp.

 3. Karen Stoffels-Montfoort_HR_IMG_8454_VK.jpg

  Beleidsadviseur Karen Stoffels gidst je door de nieuwe Wsnp

  Verkorte Wsnp: zo doe je een succesvolle aanvraag

  30 jun 2023

  Recofa publiceerde haar nieuwe richtlijnen per 01/07, evenals een nieuw Landelijk procesreglement. Beide documenten zijn aangepast op de verkorting van de Wsnp. De rechtbank Rotterdam legde in een bijeenkomst uit hoe het gaat werken. Senior-beleidsadviseur Karen Stoffels was erbij en maakte een gedetailleerd overzicht rond de nieuwe werkwijze.

 4. Belastingdienst kantoor.png

  Vanaf 1 juli akkoord mogelijk op kortere aflosperiode

  Belastingdienst past Leidraad Invordering aan naar 18 maanden

  28 jun 2023

  Vanaf 1 juli gaat de Belastingdienst akkoord met minnelijke schuldregelvoorstellen met een aflosperiode van 18 maanden. De Staatscourant publiceerde daarvoor vandaag een wijziging van de Leidraad Invordering.

 5. Halvering foto appel mak-flex-unsplash.jpg

  Kijk de bijeenkomst terug via Youtube

  Terugblik ledenspreekuur 'Msnp naar 18 maanden'

  21 jun 2023

  Meer dan honderd vertegenwoordigers van NVVK-leden namen deel aan ons speciale spreekuur over 'Msnp naar 18 maanden'. De vragen die in de chat van de bijeenkomst gesteld werden, vind je hier overzichtelijk gegroepeerd. De informatie is alleen toegankelijk voor NVVK-leden.

 6. NVVK_JPEG_SRGB_Web_Small_099.jpg

  Bureau Berenschot werft deelnemers voor enquête

  NVVK start onderzoek naar impact Msnp van 18 maanden

  20 jun 2023

  Is het bij een verkorte aflosperiode nog steeds wenselijk om voor iedere hulpvrager dezelfde aflosperiode te hanteren? En als de aflosperiode verkort wordt, verandert de definitie van een 'problematische schuld' dan ook? De NVVK start een onderzoek om hier zicht op te krijgen.