Overslaan en naar de inhoud gaan

Collectief Schuldregelen - pagina 4

Efficiënter en sneller schulden oplossen

NVVK Arrangement: Collectief Schuldregelen

Collectief Schuldregelen versnelt en vergemakkelijkt het tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden en minder rompslomp bij gemeenten en schuldeisers. Daardoor krijgen mensen met schulden sneller perspectief en haken ze minder vaak af.

Snel naar:

Waarom Collectief Schuldregelen?

Individueel afhandelen van schuldregelingen door schuldhulpverleners en schuldeisers duurt erg lang. Er worden veel brieven en e-mails over en weer verstuurd, wat vaak voor vertraging zorgt. Collectief Schuldregelen maakt de processtap van akkoord-gaan overbodig. De NVVK wil Collectief Schuldregelen tot nieuwe standaard maken.

Collectief Schuldregelen zorgt ervoor dat mensen met schulden sneller geholpen worden en daardoor eerder schuldenrust ervaren. En er zijn meer pluspunten:

Voordelen voor schuldhulpverleners

 • kortere doorlooptijden en minder administratieve handelingen
 • in één keer afspraken maken met alle deelnemende landelijke schuldeisers
 • mogelijkheid om lokale schuldeisers aan te sluiten
 • meer ruimte voor overleg met de resterende schuldeisers
 • meer ruimte voor begeleiding van mensen met schulden
 • minder uitval van mensen met schulden (die later wellicht een groter beroep op hulp moeten doen)

Ruim 80 gemeenten doen al mee, waaronder Den Haag, Amsterdam en de gemeenten die zijn aangesloten bij Kredietbank Nederland.

Voordelen voor schuldeisers

 • sneller en bij meer dossiers aflossing op vorderingen
 • in één keer afspraken maken met alle deelnemende gemeenten
 • geen tijd meer kwijt aan individuele beoordelingen

Diverse schuldeisers profiteren al van deze efficiëntere werkwijze. Zowel publieke partijen (CAK, CJIB, DUO en - alleen nog in Amsterdam en Den Haag - de Belastingdienst) als private partijen zoals zorgverzekeraars, telecom- en nutsbedrijven, banken, incassobureaus en webwinkels.

Hoe werkt het?

Infographic Collectief Schuldregelen

Download de infographic Collectief Schuldregelen (pdf, 267 kB)

Voor schuldeisers

Schuldeisers krijgen saldoverzoeken over nieuwe kandidaten voor een schuldregeling bij een gemeente. Ze geven bij de saldo-opgave direct aan dat ze akkoord gaan met een regeling, in het vertrouwen dat schuldhulpverleners altijd het gunstigste voorstel doen.  En dat die de kans aanzienlijk verhogen dat schuldenaren afbetalen.

Voor schuldhulpverleners

Deelnemende schuldhulpverleners sluiten aan bij de afspraken met landelijke schuldeisers en maken zelf afspraken met de schuldeisers in hun gemeente of werkgebied.

Om mee te doen moeten ze aan een paar voorwaarden voldoen:

 • Ze werken volgens de richtlijnen van de NVVK.
 • Ze zetten zoveel mogelijk saneringskredieten in.
 • Ze bieden mensen met schulden een vorm van budgetbegeleiding en zien erop toe dat die weer betalingen gaan doen.

Ook niet-NVVK-leden kunnen gebruik maken van Collectief Schuldregelen. Gemeenten betalen een bijdrage voor de implementatie.

Gegevensuitwisseling

Bij voorkeur gaat de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers via het Schuldenknooppunt maar het kan ook met lijsten via het up- en downloadprogramma DocZend. Beide mogelijkheden waarborgen veilige gegevensuitwisseling en voldoen aan de AVG.

Rol NVVK

Het team Collectief Schuldregelen van de NVVK maakt de afspraken met gemeenten en landelijke schuldeisers. Er is een raamwerk voor de manier waarop gemeenten zelf afspraken kunnen maken met lokale schuldeisers. Ook helpt het team gemeenten en schuldeisers om Collectief Schuldregelen in hun werkprocessen te implementeren.

Hoe is het ontstaan?

 • Collectief Schuldregelen begon in 2018 als pilot in Den Haag. De gemeente voegde vooraf akkoord op betaalvoorstellen toe aan de innovatie van de Kredietbank Amsterdam om via lijsten te communiceren met schuldeisers.
 • SchuldenlabNL nam de succesvolle aanpak op in het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’ om die in meer gemeenten te introduceren. Sinds najaar 2020 voert de NVVK de regie over Collectief Schuldregelen, met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We nodigen gemeenten en schuldeisers uit om zich aan te sluiten. We werken daarbij samen met SchuldenlabNL en de VNG.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Collectief Schuldregelen is als manier van werken in de uitvoering in te zetten als aanvulling op de NVVK-convenanten of los daarvan.

Infographic NVVK Arrangement

Collectief Schuldregelen is onderdeel van het NVVK-arrangement, drie initiatieven voor versnelling van de schuldhulpverlening. De andere twee zijn het Saneringskrediet waardoor mensen met schulden maar één schuldeiser hebben en het Schuldenknooppunt waarmee partijen veilig gegevens kunnen uitwisselen.

Het Schuldenknooppunt ondersteunt de werkwijze van Collectief Schuldregelen. Het is zo ingericht dat schuldeisers bij de saldo-opgave kunnen aangeven standaard akkoord te gaan met de aangeboden regeling. Als er een akkoord is bereikt, krijgen de schuldeisers via het Schuldenknooppunt alle informatie voor de interne administratieve afhandeling, zoals het afkooppercentage.

Download de factsheet NVVK Arrangement (pdf, 2 MB)

Meedoen of meer informatie?

Voor schuldeisers

Voor gemeenten

Wil je aansluiten bij Collectief Schuldregelen? Bezoek dan één van onze maandelijkse online bijeenkomsten. Daar geven we uitgebreid toelichting op Collectief Schuldregelen en de stappen om het in jouw gemeente in te regelen. Er is ook volop ruimte om vragen te stellen.

Zie lijst met bijeenkomsten.

Bekijk ook het filmpje waarin wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht) en Marjolein Moorman (Amsterdam) vertellenwaarom elke gemeente Collectief Schuldregelen zou moeten gebruiken:

Collectief schuldregelen maakt gebruik van saneringskredieten. Daar hebben de wethouders Moorman en Heijkoop een duidelijke mening over:

Contactpersonen

Overzicht bijeenkomsten voor gemeenten

In onderstaand overzicht vind je de eerst komende bijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden.

 1. 14 dec

  dinsdag 14 december 2021

  • Online informatiebijeenkomst NVVK

  Collectief Schuldregelen en Schuldenknooppunt

Nieuws over Collectief Schuldregelen

 1. 20210312 tekening Collectief schuldregelen zonder logo.jpg

  Artikel in Tijdschrift voor Schuldsanering

  ‘s-Hertogenbosch maakt vliegende start met Collectief Schuldregelen

  28 juli 2021

  De eerste gemeente die na Den Haag en Amsterdam Collectief Schuldregelen invoerde was ‘s-Hertogenbosch. De gemeente begon in mei 2020 met de voorbereidingen. Schuldhulpverlener Marjolein Kreemers en teamleider Schulddienstverlening Trix van Dommelen vertellen over hun ervaringen.

 2. Still Arjen Maathuis.jpg

  Almelo kiest voor snellere schuldhulp met minder stress

  100e gemeente gaat Collectief Schuldregelen

  14 juli 2021

  Steeds meer gemeenten zien de voordelen in van Collectief Schuldregelen. Almelo start als honderdste gemeente met deze moderne manier van schuldregelen. De innovatieve methode van Collectief Schuldregelen heeft voordelen voor hulpvragers, schuldeisers en hulpverleners.

 3. Maran Martens.jpg

  Woningcorporatie Zayaz tevreden over Collectief Schuldregelen

  Een snellere uitweg voor huurders met schulden

  30 juni 2021

  De Brabantse woningcorporatie Zayaz helpt mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt aan betaalbare woonruimte. Soms hebben huurders achterstanden in hun betalingen. Daarom ging Zayaz in op de uitnodiging van de gemeente 's-Hertogenbosch om mee te doen aan Collectief Schuldregelen. Incassoconsulent Maran Martens vertelt hoe dat uitpakt. ‘We vinden het belangrijk dat een huurder sneller perspectief heeft op een schuldregeling, en dus minder stress.’