Sparen na akkoord

Initiatief van

Kredietbank Limburg

Doel en opzet

Doel van het project ‘sparen na akkoord’ is tweeledig.

Beoogd wordt om de onbedoelde prikkel om niet te reageren op saldo verzoeken en voorstellen uit het proces te nemen. Schuldeisers die beslag hebben gelegd of trajecten waar de klant een hoge spaarcapaciteit heeft, worden nu beloond door niet of laat te reageren. Hoe langer deze fase van het proces duurt hoe meer ten gunste van de beslaglegger of de boedel valt. De gespaarde boedel gaat in één betaling naar de Wsnp als blijkt dat minnelijk niet tot een akkoord kan worden gekomen.

Het tweede doel dat wordt nagestreefd is een nauwkeurige prognose. In de nieuwe manier van werken wordt namelijk daadwerkelijk 36 maanden ten gunste van alle schuldeisers gespaard.

Innovatie heeft betrekking op de volgende NVVK-regels

  1. Gedragscode Schuldhulpverlening, artikel 14
  2. Module schuldregeling, ad.8,  Reserveringen en beslaglegging (blad 15 en 16)

Looptijd

1.1.2019 t/m einde 2020

Naar boven