Scrum bij BAD

Innovatie werkproces goed voor medewerkers en cliënten

Wat houdt de innovatie in? 

De gemeente Deventer heeft een nieuwe manier ontwikkeld om de werkzaamheden van de 5 teams schuldhulpverlening in te richten. Deze manier van werken, de scrummethode, is ontwikkeld in de softwareimplementatie, waarbij een concreet einddoel, zoals een schuldregeling, opgedeeld wordt in kleinere stappen van een aantal weken, zogenaamde sprints. Aan het einde van iedere sprint vindt een check plaats met de cliënt. Hierdoor is bijstelling mogelijk. Zowel de schuldhulpverlener als de cliënt krijgt hierdoor veel meer overzicht.

Waarom dit initiatief, welk probleem lost het op?

Deze methode lost verschillende knelpunten op. Er is daadwerkelijk minder uitval van schuldenaren in het proces omdat zij nu veel beter inzicht krijgen in de kleinere resultaten die in het proces worden geboekt. Voor schuldhulpverleners onstaat een werkproces met minder stress ondanks een grote caseload, meer overzicht en daarmee meer focus. Plezieriger en sneller werken dus.

Wanneer is de innovatie gestart?

Het eerste team is medio 2015 met de nieuwe werkwijze gaan experimenteren. Op dit moment werken alle vijf teams met deze methode.

Welke link biedt meer informatie?

Er is geen informatie beschikbaar over deze Devenerse aanpak. Wel een kort filmpje waarin deze SCRUM-methode bondig wordt uitgelegd

Wie kan meer informatie geven?

Hans van Eck
Teammanager Budget Adviesbureau Deventer en Kredietbank Salland e.o.
jg.van.eck@deventer.nl

Naar boven