Samenwerking hypotheekverstrekkers in Schakel!

De laatste jaren krijgen hypotheekverstrekkers en NVVK-leden steeds vaker met elkaar te maken door een toenemend aantal klanten dat zich bij schuldhulpverlening meldt met een eigen woning. In de tijd voor de crisis was deze samenwerking minder nodig om de simpele reden dat mensen met een eigen woning slechts sporadisch in financiële problemen kwamen. Sinds enige tijd is deze relevantie groter geworden. Vaak werken schuldhulpverlenende organisaties en hypotheekverstrekkers aan dezelfde case, zonder dat ze dit van elkaar weten. Dit leidt tot vormen van inefficiëntie,  kwaliteitsproblemen en negatieve wederzijdse beeldvorming, wat niet in het belang van de klant is.

Tegen deze achtergrond is tussen schuldhulpverlening en een groep hypotheekverstrekkers in 2011 en 2012 een intensieve dialoog gevoerd. Dit omdat enerzijds leden van de NVVK en anderzijds de afdelingen Bijzonder Beheer van deze hypotheekverstrekkers mogelijkheden zagen ten aanzien van verbeteringen in de onderlinge communicatie, vindbaarheid en kennisuitwisseling. Doel van deze dialoog was te onderzoeken op welke wijze samenwerking en onderlinge communicatie vorm dient te krijgen en op welke wijze de samenwerking en communicatie versterkt en verbeterd kan worden. Het project Schakel! is een volgende stap in de samenwerking tussen enerzijds de NVVK en anderzijds de Hypotheekverstrekkers.

In Schakel! zoeken de grootste hypotheekverstrekkers en de NVVK-leden de samenwerking op het moment dat een gezamenlijke klant problemen heeft of verwacht met het betalen van zijn hypotheek. De volgende hypotheekverstrekkers hebben zich aan de overeenkomst verbonden:

 • ABN/AMRO
 • Aegon
 • SNS
 • BLG Wonen
 • RegioBank
 • ASN Bank
 • REAAL
 • ING
 • NIBC
 • Obvion
 • Rabobank

Doelstelling

Algemene doelstelling van de samenwerking tussen partijen is de communicatie te stimuleren en inzicht in de werkwijze en processen van schuldhulpverleners enerzijds en hypotheekverstrekkers anderzijds te versterken, zodanig dat aan een klant de best mogelijke oplossing kan worden aangeboden.

Bij de samenwerking gaat het om eigenwoningbezitters met een hypotheek die te maken hebben met een (naderende) betalings-problematiek en hun financiële situatie willen verbeteren.

Schakel! in 30 seconden

Schakel in 30 seconden incl Aegon en NIBC v2.png

Naar boven