Perspectieffonds Zwolle

Initiatief van

Gemeente Zwolle

Doel en opzet

Doel van het project ‘Jongeren Perspectieffonds’ is om jongeren die nu niet in aanmerking komen voor of buiten beeld zijn van de schuldhulpverlening een toegepaste vorm van schuldregeling te kunnen bieden. De Gemeente Zwolle werkt in eerste instantie samen met Schuldhulpmaatje Jong (SHMJ). De schuldeisers krijgen van SHMJ een saneringskrediet aangeboden met een maximaal bedrag van  € 5.000, waarna via het “sociale spoor” afspraken worden gemaakt met de schuldeisers ter herstel van de financiële zelfredzaamheid. Gemeente Zwolle bewaakt het financiële spoor.

Innovatie heeft betrekking op de volgende NVVK-regels

Maatwerk. In de afspraken met schuldeisers kunnen verschillende regels van de NVVK, zoals neergelegd in de Gedragscode Schuldhulpverlening en/of module Schuldregeling, in het geding zijn.

Met zekerheid is wel aan de orde dat het VTLB niet als basis dient voor de berekening van de afloscapaciteit. Dit wordt weergegeven in: module Schuldregeling, ad 4., Definitieve keuze voor schuldbemiddeling of saneringskrediet (blad 6).

Looptijd

1.12.2018 t/m einde 2020

Naar boven