Overslaan en naar de inhoud gaan

Noteer vast in je agenda: 12 oktober congresdag 'Van vinkjes naar vernieuwen'

In één dag alles weten over het nieuwe NVVK Kwaliteitskader

Noteer vast in je agenda: 12 oktober congresdag 'Van vinkjes naar vernieuwen'

14 juli 2021

De driejaarlijkse check die bepaalt of NVVK-leden het lidmaatschap mogen behouden, is sinds dit jaar gebaseerd op het nieuwe Kwaliteitskader. Dat Kwaliteitskader kent 7 prestatiegebieden die je stimuleren om binnen jouw organisatie de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Hoe maak je als organisatie slim gebruik van de stimulerende werking van het Kwaliteitskader?

Daar gaan we het over hebben op de congresdag 'Van vinkjes naar vernieuwen' op dinsdag 12 oktober 2021. Noteer de datum vast in je agenda.

Ons Kwaliteitskader omvat deze 7 prestatiegebieden: 

 1. Koers
 2. Leiderschap
 3. Organisatie
 4. Financiële hulpverlening
 5. Medewerkers
 6. Samenwerking, uitbesteding en inkoop
 7. Reflecteren, verbeteren en verantwoorden

De NVVK gaat uit van het perspectief van de lerende organisatie, waarbij een NVVK-lid per gebied kan toewerken naar het (gaan) voldoen aan een volgend ontwikkelniveau.

Er zijn 4 ontwikkelniveaus:

 1. Beheerste processen
 2. Resultaatgericht
 3. Lerend en vernieuwend
 4. Integraal samenwerkend in de keten

Per normgebied is steeds een karakteristiek gegeven van een organisatie die voldoet aan het betreffende niveau. Vaak betekent het (gaan) voldoen aan een volgend niveau dat ook moet worden voldaan aan de eisen van het vorige niveau.

Kwaliteitskader onderverdeeld in 7 prestattiegebieden

Programma

Nadere gegevens over het programma volgen zo spoedig mogelijk. Ook de vraag of het een digitale of fysieke meeting wordt, beantwoorden we binnenkort.

Leden van de NVVK betalen een bescheiden bijdrage om deel te nemen. Voor niet-leden maken we deze gegevens ook zo spoedig mogelijk bekend.