Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe auditor, afscheid Freeke Sijtsma en Harry Wetzels

Nieuwe auditor, afscheid Freeke Sijtsma en Harry Wetzels

28 augustus 2019

Alle NVVK- leden ondergaan elke drie jaar een verplichte audit. Om die vakkundig te kunnen uitvoeren, werkt de NVVK met een pool van onafhankelijke externe auditoren waarvan leden gebruik kunnen maken.

Je vindt de profielschetsen van deze auditoren op deze pagina.

Net voor de zomer heeft auditor van het eerste uur Freeke Sijtsma laten weten dat zij na ruim zes jaar heeft besloten te stoppen als NVVK-auditor. Per 1 september stopt ook Harry Wetzels met zijn werkzaamheden als NVVK-auditor. Beiden ronden nog wel hun werkzaamheden in lopende dossiers af. 

Graag bedanken wij beide auditoren hartelijk voor hun jarenlange inzet ten behoeve van de audit en de ontwikkeling daarvan en wensen wij hen alle goeds bij hun verdere werkzaamheden. Mede dankzij hun inbreng is de audit het succesvolle instrument geworden dat wij nu kennen.

Nieuwe auditoren

Inmiddels is een nieuwe auditor toegevoegd aan de pool van auditoren: Kees Verkuil. Kees heeft ruime ervaring in het werkveld en hij is op dit moment als zelfstandige actief. In de pool van auditoren zijn naast Kees ook Annika Meekel en Cock Struik beschikbaar als auditor. Daarmee is er weer voldoende keus. Zelf een onafhankelijke auditor aandragen is uiteraard ook een mogelijkheid, neem daarvoor contact op met het Verenigingsbureau.

Zelf auditor worden

Heb je zelf interesse om auditor te worden en ben je benieuwd naar de vereisten die de NVVK stelt aan de auditoren? Dan vind je hier het competentieprofiel waaraan een auditor getoetst wordt, evenals de visie van de NVVK op de inzet van de auditoren.

Heb je vragen over de audit of de auditoren dan kun je bellen met het Verenigingsbureau en vragen naar Karen Stoffels-Montfoort; zij is meestal op dinsdag aanwezig. Mailen kan ook.