NVVK Innovatielab

Alle NVVK-leden kunnen zich aanmelden bij het NVVK-Innovatielaboratorium om tijdelijk in een regelarme ruimte innovatieve ideeën en werkwijzen te testen. De toets vindt plaats in de praktijk. Succesvolle ervaringen kunnen vervolgens leiden tot het aanpassen van de NVVK-regels. Het doel is vernieuwing te stimuleren om zo bij te dragen aan meer effectiviteit en efficiëntie van schuldhulpverlening.

Hoe werkt het?

NVVK-leden melden hun innovatie aan bij het laboratorium. Zij worden na toelating tijdelijk vrijgesteld van de NVVK-regelgeving die betrekking heeft op hun innovatie. Na afloop van een innovatieperiode wordt geëvalueerd. Succesvolle innovaties kunnen naar de NVVK Gedragscodes en modules vertaald worden.

Het Innovatielaboratorium heeft ook een bibliotheekfunctie. Leden kunnen informatie krijgen over succesvolle innovaties elders in het land die ook voor het eigen werkgebied interessant zijn. 

Dit alles wordt gemonitord door een Expertgroep van zowel schuldhulpverleners als schuldeisers want een succesvolle innovatie werkt alleen met de steun van de schuldeisers.

Wat betekent het voor schuldeisers?

Deelnemende NVVK-leden krijgen voor de duur van de experimenteerperiode de beschikking over een Innovatielab-logo. Dit logo gebruiken leden op hun correspondentie met schuldeisers.

Op het moment dat een schuldeiser correspondentie met dit logo ontvangt, is er sprake van een project waar op een andere manier wordt gewerkt dan een schuldeiser van NVVK-leden gewend is. Het kan zijn dat wordt afgeweken van de gebruikelijke termijnen, van een bepaalde procesmatige volgorde, van bepaalde criteria, zoals de inspanningsverplichting, etc. De tijdelijke ontheffing van de NVVK- regels is noodzakelijk om te kunnen toetsen of een idee ook echt werkt.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als alle schuldeisers meewerken met de verzoeken die zij ontvangen van NVVK-leden die deelnemen aan het NVVK Innovatielaboratorium. Bijvoorbeeld voor het opgeven van een uitstaand saldo of om akkoord te gaan met een minnelijk voorstel, etc. De verzoeken voor bv saldo-opgave of akkoord voorstel gelden steeds voor specifieke dossiers waarover duidelijk met schuldeisers wordt gecommuniceerd.

Flyer NVVK Innovatielaboratorium

NVVK-leden die gebruik mogen maken van het NVVK Innovatielaboratorium sturen in hun communicatie met een schuldeiser een flyer mee waarin het Innovatielaboratorium wordt toegelicht.

Op dit moment zijn de volgende innovatieve projecten toegelaten tot het NVVK Innovatielaboratorium.

Collectief Schuld Regelen

| Gemeente Den Haag - Schuldenlab070 | 01.12.2018 t/m 30.06.2019

Sparen na akkoord

| Kredietbank Limburg | 01.01.2019 t/m 31.07.2019
Naar boven